• Dynamika cen usług stomatologicznych w kwietniu 2022 r. była najniższa spośród poprzednich miesięcy 2022 r.
  • Wzrost cen usług stomatologicznych od stycznia do kwietnia 2022 r. w stosunku do takiego samego okresu 2021 r. był najwyższy w branży medycznej.
  • Wzrost cen usług stomatologicznych w kwietniu 2022 r. w ujęciu rocznym był najwyższy w sektorze zdrowie

Spada miesięczna dynamika cen w stomatologii

Kwiecień to już kolejny miesiąc gdy miesięczny wzrost cen usług stomatologicznych maleje (0,9 proc.). Wynik w marcu (2,0 proc.) był niższy niż w lutym (2,3 proc.) i w styczniu 2022 r. (3,3 proc.) - podał GUS.

W stomatologii wzrost cen najwyższy w sektorze zdrowie

Inaczej trend przedstawia się w ujęciu rocznym. W tym przypadku wzrost cen usług stomatologicznych w kwietniu (13,9 proc.) był wyższy niż w marcu 2022 r. (13,1 proc.) i w lutym (11,5 proc.). Pod tym względem branża stomatologiczna wyprzedziła w kwietniu wszystkie inne obszary w sektorze zdrowie: usługi lekarskie (13,6 proc), szpitalne i sanatoryjne (12,5 proc.), urządzenia i sprzęt terapeutyczny (6,4 proc.), wyroby farmaceutyczne (2,6 proc.).

Dynamika cen w sektorze zdrowia w kwietniu 2022 r. wobec marca 2022 r. wyniosła 0,6 proc. i kształtowała się następująco:
- usługi stomatologiczne (0,9 proc.),
- usługi lekarskie (1,4 proc.),
- wyroby farmaceutyczne (0,4 proc.),
- urządzenia i sprzęt terapeutyczny (0,6 proc.),
- usługi szpitalne i sanatoryjne (1,4 proc.).

W stomatologii wysoka dynamika cen w 2022 r. 

Dynamika cen w sektorze zdrowia od stycznia do kwietnia 2022 r. w stosunku do takiego samego okresu 2021 r. wyniosła 5,2 proc. i szczegółowo kształtowała się następująco:
- usługi stomatologiczne (12,3 proc.),
- usługi lekarskie (11,7 proc.),
- wyroby farmaceutyczne (1,4 proc.),
- urządzenia i sprzęt terapeutyczny (5,5 proc.),
- usługi szpitalne i sanatoryjne (11,1 proc.).

źródło: GUS