PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Wznowiony nabór wniosków o stypendia NRL

Autor: miro • Źródło: ms
07-07-2020, 09:04
Wznowiony nabór wniosków o stypendia NRL Fundusz Stypendialny NRL znowu działa (foto: pixabay)
Wznowiono nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego NRL. Wnioski można składać do końca sierpnia 2020 r.

Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie do 10 tys. złotych na staże, kursy oraz warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich. 

Wnioski o przyznanie stypendium zgłasza się drogą elektroniczną na adres stypendia@hipokrates.org.

Przypomnijmy, że NRL uchwaliła stworzenie funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego, aby w ten sposób zwiększyć szanse lekarzy na staż w polskim lub zagranicznym ośrodku oraz na udział w kursach i  warsztatach dokształcenia zawodowego.

O stypendium mogą się ubiegać
- lekarze i lekarze dentyści, którzy nie ukończyli 35 roku życia;
- stypendium NRL jest przyznawane tylko jeden raz;
- osoba, której nie przyznano stypendium, może się ubiegać o nie w kolejnych postępowaniach.

Wysokość stypendium - nie więcej niż 10 tys. zł dla jednej osoby, przy tym kwota ta ma pokryć:
- koszty udziału we wskazanej formie doskonalenia zawodowego, w tym opłatę za udział;
- koszty zakwaterowania;
- koszty dojazdu;
- kwotę ekwiwalentu żywieniowego.

Wniosek o stypendium NRL może dotyczyć wyłącznie wydarzenia, które odbędzie się w terminie późniejszym niż data przyznania stypendium.

NRL zadecydowała, że z ogólnej puli środków przeznaczonych w danym postępowaniu na przyznanie stypendiów, na stypendia dla lekarzy dentystów przeznacza się 23 proc. tej puli. W przypadku niewykorzystania środków w danym postępowaniu, mogą być one wykorzystane na przyznanie stypendiów dla drugiej grupy zawodowej.

Lista dokumentów potrzebnych, by starać się o stypendium: 
- wypełniony wniosek o przyznanie stypendium NRL,
- dokument potwierdzający wynik z Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego, a w przypadku lekarza posiadającego tytuł specjalisty - dokument potwierdzający wynik egzaminu specjalizacyjnego,
- dyplom uzyskania stopnia doktora lub doktora habilitowanego nauk medycznych lub nauk o
zdrowiu jako załącznik do podpunktu „doświadczenie naukowe” wniosku o przyznanie
stypendium NRL,
- lista publikacji naukowych, ogłoszeń zjazdowych kandydata, potwierdzone przez Główną
Bibliotekę Lekarską lub Bibliotekę Medyczną funkcjonującą przy odpowiednim uniwersytecie
medycznym, jako załącznik do podpunktu „doświadczenie naukowe” we wniosku o przyznanie
stypendium NRL. Informacja dla publikacji naukowej musi zawierać następujące podpunkty:
- - tytuł publikacji,
- - autorzy,
- - czasopismo,
- - punktacja MNiSZ,
- - punktacja IF, rok publikacji;

-  oświadczenie dotyczące ogłoszenia zjazdowego, w tym sesji plakatowej, jako załącznik do
podpunktu „doświadczenie naukowe” we wniosku o przyznanie stypendium NRL,
- dyplom ukończenia studiów podyplomowych powiązanych tematycznie z ochroną zdrowia jako
załącznik do podpunktu „doświadczenie naukowe” we wniosku o przyznanie stypendium NRL,
- dokument potwierdzający odbycie stażu lub kursu zawodowego jako załącznik do podpunktu
„kursy i staże zawodowe” we wniosku o przyznanie stypendium NRL,
- zgoda kierownika ośrodka na odbycie stażu w przypadku stażu indywidualnego– jeśli dotyczy
stażu,
- potwierdzenie dokonania doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym 4-letnim zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NRL   stypendia  

POLECAMY W SERWISACH