• Zapowiadane minimalne wynagrodzenie brutto stażysty lekarza i lekarza dentysty wzrosnąć ma do 5379 brutto, to na rękę czyni nieco mniej niż 4 tys. zł
 • Za godzinę pracy na etacie medycy stażyści mieliby zarabiać  24 zł (wzrost o 24 proc.)
 • Stawki proponowane lekarzom stażystom niewiele odbiegają od tego co na stracie zarobić mogą osoby bez ukończonych studiów    

5379 zł brutto nie jest wyjątkowo wysoką kwotą, a i tak należałoby od niej odjąć jeszcze niemałe pieniądze na: zaliczkę na podatek oraz na ubezpieczenia: emerytalne, chorobowe, rentowe, zdrowotne. Wówczas to kwota 5379 zł kurczy się do niecałych 4 tys. zł.

Stawka godzinowa dla stażystów lekarzy i lekarzy dentystów 

Oznacza to, że na godzinę lekarz i lekarz dentysta na stażu zarabialiby od 1 lipca (po planowanych podwyżkach) na rękę ok. 24 zł na godzinę.

Mało kto chciałby po sześciu latach ciężkich studiów wykonywać za takie pieniądze wyczerpujące fizycznie i psychicznie obowiązki służbowe obarczone dużą odpowiedzialnością i koniecznością ustawicznego kształcenia się. To i tak wyraźnie więcej niż dotychczas, bo obecnie stażyści zarabiają na godzinę 19,4 zł.

Oczywiście są to pieniądze przeliczone na godziny pracy na etacie (nieco mniej niż powszechnie obowiązujące 8 h dziennie).

Stawka godzinowa lekarza stażysty vs inne zawody

Za portalami branżowymi przedstawiamy minimalne stawki godzinowe, które obowiązują w wybranych zawodach. Oczywiście w tych przypadkach nie ma ustawowo obowiązujących uposażeń, więc i stawki są mocno umowne, aczkolwiek podane kwoty - w każdym przypadku - dotyczą osób dopiero rozpoczynających zawodową karierę. Tak jak w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów średnia pensja w podanych zawodach jest zdecydowanie wyższa, nawet przy ograniczeniu, że czas pracy wynosi „jedynie” 8 h dziennie.

Inżynier sieci IT 26,4 zł
Policjant 18,6 zł
Prawnik bez aplikacji 17,0 zł
Kucharz 16,8 zł
Blacharz samochodowy 16,6
Fryzjer 13,5 zł

W tym zestawieniu 19,4 zł medyka na stażu (24 zł po zapowiadanych podwyżkach) nie wygląda szczególnie ubogo, jeśli kogoś oczywiście nie razi porównywanie pracy  w ochronie zdrowia z pracą np. w branży gastronomicznej.

Pracodawca płacący mniej niż 13,5 zł za godzinę na rękę musi uważać, bo to już oznacza mniej niż minimalna pensja krajowa (3010 zł brutto czyli 2209,56 zł netto).

Tabela płac minimalnych w wersji "sejmowej" 

Tabela płac minimalnych w wersji przyjętej przez sejmową Komisję Zdrowia (bez 0,25 proc. korekty Senatu)

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto (współczynnik 1,45);
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony  wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto (współczynnik 1,29);
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji  wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto (współczynnik 1,19);
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto (współczynnik 0,95);
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto (współczynnik 1,02);
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto (współczynnik 0,94);
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto (współczynnik 0,86);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto (współczynnik 1,0);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto (współczynnik 0,78);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto (współczynnik 0,65).