PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Wyższe wyceny dla techników dentystycznych i protetyków. Jest apel do Ministerstwa Zdrowia

Autor: miro • Źródło: ms
05-07-2022, 10:25
Wyższe wyceny dla techników dentystycznych i protetyków. Jest apel do Ministerstwa Zdrowia Technicy i protetycy dentystyczni upominają się o pieniądze. Jest interpelacja poselska w sprawie Fot. AdobeSTock
- Za wykonanie usługi protetycznej, oszacowanej przez NFZ na ok. 500 zł – technik dentystyczny otrzyma od dentysty jedynie 150 zł. To niesprawiedliwe twierdzi, biorąca w obronę techników i protetyków dentystycznych - posłanka Anna Schmidt.
 • Technicy i protetycy dentystyczni domagają się wyższych stawek za wykonywana pracę w ramach zamówień zlecanych im przez lekarzy dentystów realizujących kontraktu z NFZ
 • Stomatolodzy płacą z reguły 30 proc. wartości procedury, za którą otrzymują pieniądze z NFZ
 • Według techników i protetyków dentystycznych sprawiedliwiej byłoby, gdyby to oni otrzymywali wynagrodzenie bezpośrednio od Funduszu. Czy musieliby wówczas podpisywać umowy z NFZ? To zdecydowanie skomplikowałoby ich pracę    

30 proc. stawki płaconej przez NFZ

- Technicy i protetycy dentystyczni, współpracujący ze stomatologami otrzymują zazwyczaj od nich, 30 proc. stawki płaconej przez NFZ. Poziom ten, przy obecnych wycenach świadczeń, jest nieadekwatny do nakładu pracy i użytych materiałów – przekonuje, w interpelacji skierowanej do ministra zdrowia, posłanka Anna Schmidt.

Tak jest, bo zasady współpracy pomiędzy lekarzem dentystą a wykonawcą prac protetycznych, a więc technikiem dentystycznym i specjalistą ds. techniki dentystycznej reguluje wewnętrzny zakładowy regulamin pracy oparty na umowie cywilnoprawnej. NFZ w treść tych umów nie ingeruje.

Wycena pracy techników dentystycznych bez zmian od 2007 r. 

Okazuje się, że stawki za usługi techników oraz protetyków nie były zmieniane od 2007 r. Od tego czasu wynagrodzenie, o którym decyduje stomatolog, nie odzwierciedla nakładów, które wiążą się z użytymi materiałami, nie mówiąc już o wynagrodzeniu za wykonaną robotę.

Posłanka chciałaby wiedzieć czy Ministerstwo Zdrowia planuje zmianę systemu płatności za usługi protetyków i techników dentystycznych, tak aby płatność z NFZ trafiała bezpośrednio do techników i protetyków, a nie do stomatologów?

Posłanka Anna Schmidt sugeruje, że powinna nastąpić zmiana wysokości wycen za usługi protetyków oraz techników dentystycznych, które ujęto by w nowym zarządzeniu NFZ, bo te nie były zmieniane od 2007 r.

Przypomnijmy, że infoDENT24.pl niejednokrotnie podnosił ten temat.

Jak wiadomo, lekarz dentysta, mając prawo wyboru osób wykonujących prace techniczno - dentystyczne, z którymi podejmie współpracę - decyduje o wielkości wynagrodzenia za wykonane zlecenie. Zasada ta wynika z zarządzenia nr 64/2007/DSOZ prezesa NFZ z 20 września 2007 r. Wynika z niego zasada, że skoro lekarz stomatolog ma podpisaną umowę na usługi dentystyczne (leczenie zachowawcze i protetyczne) to dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na te świadczenia.

Nakład pracy na wykonanie protezy

Jeszcze w 2019 r. specjaliści z Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych (PTTD), Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych (IGTD) oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej (SiiMTD) opracowali zestawienie procedur wykonywanych przez techników dentystycznych i czas, jaki wiąże się z ich wykonaniem.

Procedury i czas klinicznego wykonania protezy całkowitej (bez użycia łuku twarzowego).

 • Badanie stanu podłoża, ocena morfologiczno-fizjologicznych warunków podłoża śluzówkowo-kostnego.
 • Wykonanie wycisków orientacyjnych.
 • Wykonanie wycisku czynnościowego.
 • Ustalenie, rejestracja centralnego zwarcia i dobór koloru
 • Przymiarka woskowej protezy i wykonanie niezbędnych korekt
 • Dopasowanie protezy w jamie ustnej pacjenta, akceptacja przez pacjenta i poinformowanie o prawidłowym korzystaniu z protezy.
 • Korekta protezy w zależności od możliwości adaptacyjnych pacjenta.

 Czas wykonania  7 x 30 min.= 3,5 godziny

Procedury i czas wykonania protetycznego protezy całkowitej (bez użycia artykulatora).

 • Przyjęcie i dezynfekcja wycisku anatomicznego wraz ze otrzymanym zleceniem z gabinetu stomatologicznego.
 •  Wykonanie modeli roboczych.
 • Wykonanie łyżek indywidualnych i przekazanie do gabinetu dentystycznego.
 • Przyjęcie i dezynfekcja wycisku czynnościowego.
 • Wykonanie modeli roboczych.
 • Wykonanie wałka zgryzowego i przekazanie do gabinetu dentystycznego w celu ustalenia centralnego zwarcia.
 • Przyjęcie do pracowni lub laboratorium techniczno-dentystycznego modeli wraz z ustalonym centralnym zwarciem i umocowanie w zwieraku (zgryzadle).
 • Dobór zębów zgodnie z podanym kolorem.
 • Ustawienie zębów w wosku i wymodelowanie płyty protezy.
 • Przekazanie do gabinetu dentystycznego woskowej protezy do miary.
 • Przyjęcie woskowej protezy do pracowni lub laboratorium i przygotowanie do puszkowania.
 • Puszkowanie, wyparzanie, izolowanie, zamiana wosku na polimetakrylan metylu, polimeryzacja.
 • Uwolnienie protezy z puszki i obróbka.
 • Dezynfekcja i przekazanie do gabinetu celem osadzenia gotowej protezy u pacjenta.

Czas wykonania – 8 godzin.

Dodatkowo należy doliczyć czas przywiezienia i odwiezienia prac protetycznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH