W sierpniu 2021 r. ceny usług stomatologicznych były wyższe od tych z sierpnia 2020 r. o 5,7 proc. (o 5,3 proc. w lipcu, o 5.0 proc. w czerwcu). Jeśli chodzi o stosunek cen I – VIII 2021 r. do I – VIII 2020 r. ich wzrost wyniósł 8,8 proc. (9,2 proc. I – VII i 9,90 proc. I- VI).

W ujęciu miesięcznym w sierpniu 2021 r. ceny usług stomatologicznych (0,8 proc.) wzrastały zdecydowanie najszybciej w sektorze zdrowia, wobec cen:
- usług lekarskich (0,3 proc),
- wyrobów farmaceutycznych (o 0,3 proc.),
- usług szpitalnych i sanatoryjnych (0,2 proc.),
- urządzeń i sprzętu terapeutycznego (0,5 proc.).

W sierpniu 2021 r. ceny w całym sektorze zdrowia wzrosły o 0,4 proc. (ceny usług i towarów konsumpcyjnych ogółem zwiększyły się także o 0,4 proc.).

Ceny usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r., w porównaniu z czerwcem 2020 r. wzrosły o  5,5 proc., a usług stomatologicznych - jak podaliśmy – o 5,7 proc.

źródło: GUS