• Projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych w Sejmie
  Postulat ZK OZZL wzrostu wskaźnika, podwyższającego wynagrodzenie minimalne lekarzy specjalistów
  Specjaliści lekarze i lekarze dentyści wciąż otrzymują wynagrodzenie niższe w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce) - niż w 2018 r.

Zmiany w minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia  

Skierowany do Sejmu projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych ustala, że lekarze specjaliści otrzymywaliby od lipca 2022 r. minimalne wynagrodzenie w wysokości średniej krajowej pomnożonej przez 1,45.

Postulat wzrostu wskaźnika podwyższającego wynagrodzenie minimalne

W tej grupie pensje minimalne otrzymuje ok. 18 tys. zatrudnionych. Osoby te już czwarty rok z rzędu otrzymywać będą wynagrodzenie niższe (w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce) niż w 2018 r. Wówczas relacja do przeciętnego wynagrodzenia za 2017 r. wynosiła 1,58.

ZK OZZL postuluje powrót do propozycji Senatu sprzed czterech latach. Wtedy to senatorowie zaproponowali określenie współczynnika na poziomie 1,7. Taką propozycję zgłaszają związkowcy.

Nowa tabela płac od 1 lipca 2022 roku

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45, wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29, wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto;
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19, wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto;
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształcenie, (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto;
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna ze średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0,94, wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto;
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - współczynnik 0,86, wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - współczynnik 0,78, wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto,
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 0,65, wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto.