• Lekarze i lekarze dentyści mogą już ewidencjonować wytwarzane w swojej praktyce odpady w bazie danych o odpadach BDO za pomocą specjalnej aplikacji
  • Instrukcję obsługi aplikacji BDOSystem przygotowała Bydgoska Izba Lekarska
  • .. 

Aplikacja BDOSystem. Wygodna w obsłudze

Zgodnie z zapisami ustawy wprowadzającej w życie bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest to system informatyczny, umożliwiający gromadzenie i zarządzanie informacjami o gospodarce odpadami.

Użytkownicy BDO, mogą za jej pośrednictwem ewidencjonować odpady wytworzone w trakcie pracy.   

Dzięki aplikacji można monitorować ilość wytworzonych w ciągu roku odpadów ze swojego telefonu komórkowego.  

Instrukcja korzystania z BDOSystem

Jak należy korzystać z aplikacji BDOSystem. Kolejne kroki:

  • Zalogować się do portalu BDO
  • Utworzyć pliki API
  • Pobrać aplikację BDOapp ze strony
  • Uruchomić aplikację BDO.exe
  • Wczytać odpowiednio ciągi: Client ID i Client Secret, połączyć ciągi 
  • Otrzymane wartość wprowadzić do tworzonego sprawozdania.

Szczegółowa instrukcja do aplikacji BDOSystem, przygotowaną przez Bydgoską Izbę Lekarską. 

Pobranie aplikacji BDOSystem