• Właściciele gabinetów stomatologicznych mogą występować do ZUS o dotacje na polepszenie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wnioski w konkursie m.in. na dofinansowanie zakupu sprzętu można składać od 17 kwietnia do 18 maja 2023 r.
 • Wyniki konkursu ogłoszone zostaną przez ZUS do 31 grudnia 2023 r.

Jakie cele może sfinansować dotacja ZUS 

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów zakupu sprzętu poprawiającego warunki BHP. Można zgłaszać zapotrzebowanie na środki mogące wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w gabinecie stomatologicznym np., które mają służyć zakupowi urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji.

W konkursie ZUS wybierze projekty, które:

 • poprawią bezpieczeństwo pracy;
 • zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi;
 • zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Szczegółowe warunki konkursu o dotację na BHP

Jest to konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowanie w 2024 r.

Konkurs 2023.01

Chcesz otrzymać dofinansowanie projektu, który przyczyni się do poprawy warunków pracy Twoich pracowników?

Termin składania wniosków: 17 kwietnia 2023 r. – 18 maja 2023 r.

Algorytm występowania o dotację na BHP

Co zrobić, aby ubiegać się o dofinansowanie projektu:

 • Pobranie dokumentów dotyczących konkursu (przekierowanie na stronę BIP) i zapisanie ich na dysku komputera.
 • Zapoznanie się z regulaminem konkursu, wszystkimi załącznikami do regulaminu, w tym z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 • Wypełnienie wniosku o dofinansowanie i zapisanie go na komputerze (pomoc w pobraniu wniosku).
 • Sprawdzenie w regulaminie konkursu, jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie są wymagane i przygotowanie ich wersji elektronicznej na komputerze. Wszystkie dokumenty powinny zostać przygotowane w formacie pdf (maksymalnie 5 000 kB). Zdjęcia mogą być przygotowane dodatkowo w formacie .gif lub .jpg (maksymalnie 500 kB). Można również przesłać pliki spakowane w formacie zip. (maksymalnie 7 000 kB).
 • Skorzystanie ze strony prewencja.zus.pl, wybranie opcji „Wysyłam Wniosek” i dodanie dokumentów do wysłania.
 • Strona prewencja.zus.pl będzie aktywna od 17 kwietnia do 18 maja 2023 r.
 • Wciśnięcie przycisku „Wyślij”.
 • Wyświetlenie „Potwierdzenie złożenia wniosku w wersji elektronicznej”, które jest  potwierdzeniem przesłania dokumentów do ZUS.
 • Pobranie potwierdzenia w wersji pdf i zapisanie go na komputerze.

Zaleczenia, uwagi dla uczestników konkursu 

 • Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej musi posiadać liczbę kontrolną i być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób zwizualizowany.
 • Wniosek wraz z załącznikami można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl.
 • Przy każdej zmianie zapisu we wniosku o dofinansowanie, zmieni się jego liczba kontrolna.
 • Należy zachować w komputerze wysłaną wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie oraz „Potwierdzenie złożenia wniosku w wersji elektronicznej”.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 31 grudnia 2023 r.

Kontakt: pytania i wątpliwości: konkurs@zus.pl.

Szkolenie dla płatników składek w zakresie dofinansowania projektów na poprawę warunków bhp.