Umowa z Zakładem Karnym w Wojsławicach ma być podpisana okres od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. Świadczenia mają być realizowane na terenie Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach. 

Liczba osób uprawnionych do świadczeń stomatologicznych wynosi ok. 1313 osadzonych.

Wymiar pracy:  30 godzin miesięcznie

Wartość zamówienia: 3 tys. zł/ miesiąc

Termin składania ofert: 30 lipca 2021 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi 30 lipca 2021 r. o godz. 15.00, rozstrzygnięcie konkursu w ciągu jednego dnia momentu otwarcia ofert.

Termin związania ofertą: 7 dni