Cztery gabinety stomatologiczne wzięły udział w ósmej edycji miejskiego programu profilaktyki stomatologicznej. Dzięki wspólnym wysiłkom miasta i lekarzy dentystów, z pomocy stomatologicznej mogło skorzystać prawie 13 tysięcy dzieci i młodzieży.

Zakres świadczeń zdrowotnych obejmował m.in.: zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i szkolnych oddziałów przedszkolnych, 1,8 tys. profilaktycznych badań stomatologicznych, fluoryzację i leczenie próchnicy powierzchniowej.
Realizatorem programu jest Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku. Początkowo podawano, że realizacja programu będzie kosztować miasto 180 tys. zł, ostatecznie podaje się kwotę o 100 tys. zł większą.

Jak już podawaliśmy, świadczenia zdrowotne udzielane są w pięciu gabinetach (przyjmowane są osoby z ważną legitymacją szkolną i zameldowane na terenie miasta): Poradni Profilaktyki Stomatologicznej przy ul. Kilińskiego (dwa gabinety), Gabinecie Stomatologicznym w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Kaliskiej, Gabinecie Stomatologicznym w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Gałczyńskiego oraz w Poradni Stomatologicznej przy ul. Grodzkiej.

Więcej:  www.naszwloclawek.pl