• Właściciele gabinetów stomatologicznych na terenie Białegostoku i powiatu białostockiego mogą (jako przedsiębiorcy) występować o wsparcie finansowe z PUP w Białymstoku
  • Dofinansowanie w wysokości do 38,8 tys. zł możliwe jest także na zakup sprzętu, będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego
  • Wnioski na wsparcie, finansowane ze środków PUP w Białymstoku, przyjmowane będą do 31 marca 2023 r.  

Wsparcie na zatrudnienie bezrobotnych

Pomoc adresowana jest do pracodawców i ma formę zwrotu części kosztów poniesionych na wypłatę przez 6 miesięcy wynagrodzenia i składki ZUS za zatrudnioną osobę bezrobotną.

Pracodawcy, którzy przed zatrudnieniem chcieliby przyszłego pracownika:

  • przeszkolić,
  • nauczyć nowych umiejętności,
  • wdrożyć do nowych zadań.

- mają możliwość skorzystania z pomocy PUP przy organizacji stażu w miejscu pracy.

Przez okres odbywania stażu pracodawca nie ponosi kosztów związanych z zatrudnieniem przyszłego pracownika (w tym okresie stażyście wypłaca stypendium urząd pracy).

Pieniądze na wyposażenie stanowiska pracy

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby wyposażyć, bądź doposażyć stanowisko pracy - mają możliwość ubiegania się o refundację (do 38,8 tys. zł).

Wsparcie może być przeznaczone na sprzęt bezpośrednio wykorzystany przy stanowisku pracy, przy którym będzie pracował nowo zatrudniony pracownik.

Wnioski na wszystkie formy wsparcia, finansowane ze środków PUP w Białymstoku, przyjmowane będą do 31 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje, wnioski i regulaminy dostępne są na stronie internetowej bialystok.praca.gov.pl lub w siedzibie Urzędu (ul. Pogodna 63/1 w Białymstoku).