Termin nadsyłania zgłoszeń: do 7 maca do godz. 15:00

Miejsce zatrudnienia: Kliniczny Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Zadania na stanowisku: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej;

Wymagania:
- prawo wykonywania zawodu lekarza;
- oczekiwania: zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
- stały kontakt z kierownikami, koordynatorami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Zleceniodawcy, w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
- odporność na stres;
- asertywność;
- umiejętność pracy w zespole;
- dobra organizacja pracy;
- sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań

Udzielanie świadczeń odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej "umowa zlecenie"

Umowa na okres 3 lat;

Oferowane zatrudnienie w Wojskowym Instytucie Medycznym, jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce, stanowiącym bazę Centrum Urazowego dla Mazowsza;

Zapewniona możliwość dynamicznego rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz pozytywna, sprzyjająca pracy atmosfera w zespole znanym z wysokich kompetencji zawodowych.

Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej WIM.
1_Ogłoszenie_konkursu_do_postępowania_nr_36-UZ-OAM-2022.pdf
 2_SWOUZ_do_postępowania_nr_36-UZ-OAM-2022.pdf
3_Formularz_Ofertowy_do_postępowania_nr_36-UZ-OAM-2022.pdf
4_Umowa_zlecenie_do_postępowania_nr_36-UZ-OAM-2022.pdf