• Wzrost budżetu NFZ na 2022 r. o 9,1 mld zł.
  • Stomatologia otrzyma więcej o 54,4 mln zł.
  • Nie wszystkie zakresy świadczeń dostaną dodatkowe pieniądze. 

Zmiana zasad opłacania składek na zdrowie z działalności gospodarczej sprawiła, że do NFZ płyną dodatkowe miliardy złotych. Największym beneficjentem zmian będzie ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS), gdyż w tym przypadku nakłady wzrosną z 7,2 mld zł do 9,2 mld zł (o 29 proc.).

Ile z tortu otrzyma stomatologia 

W tym przypadku dodatkowe pieniądze pozwalają na zwiększenie nakładów raptem o 2,4 proc., bowiem na leczenie stomatologiczne trafi zamiast 2,265 814 mld zł – kwota 2,320 228 mld zł (o 54,414 mln zł więcej), czyli wzrost o 2,4 proc.

W porównaniu z AOS to oczywiście bardzo niewiele, ale podobny zastrzyk pieniędzy (procentowo) otrzyma POZ (2,9 proc.). Mniej uzyskają profilaktyczne programy zdrowotne finansowane ze środków własnych Funduszu (1,6 proc.). Wyższe procentowe wzrosty dotyczyć będą m.in. leczenia szpitalnego (8,9 proc.) oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej (8,6 proc.).

Nie wszędzie trafią dodatkowe pieniądze

Dodatkowych pieniędzy nie otrzymają m.in.: świadczenia wysokospecjalistyczne, programy pilotażowe w centrach zdrowia psychicznego, świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zespoły ratownictwa medycznego, lecznictwo uzdrowiskowe.