• Choroby jamy ustnej - próchnica zębów, bezzębie, choroby przyzębia  oraz rak jamy ustnej, stanowią duże obciążenie dla zdrowia publicznego.
  • Jedną z głównych przyczyn  problemów ze zdrowiem stomatologicznym  jest nadmierne spożycie cukrów. Traconych jest blisko 4,1 mln lat w zdrowiu (wskaźnik DALY).
  • Każde dodatkowe 25 gramów cukru, spożywanego przez osobę dziennie, koszty leczenia stomatologicznego w krajach rozwiniętych wzrastają średnio o 100 dolarów rocznie (także na osobę).

Naukowcy z Martin Luther University Halle-Wittenberg oraz Biotechnology Research and Information Network AG próbowali oszacować globalne koszty opieki stomatologicznej, a także jaka ich część wiąże się ze spożyciem cukru  (analizowano dane z 2010 r.)  w 168 krajach, w tym w 31 państwach OECD.

Przyjrzano się spożyciu cukru w ​​gotowych produktach przetworzonych, takich jak napoje bezalkoholowe, lody, ciasta i ciastka oraz spożyciu białego cukru w gospodarstwach domowych.

W ocenie naukowców w skali globalnej co roku 4,1 mln tzw. lat w zdrowiu (disability-adjusted life years DALYs) jest traconych z powodu chorób stomatologicznych związanych z konsumpcją cukru, w tym  2,7 mln lat w zdrowiu wyrażonych indeksem DALY  przypada na próchnicę, zaś 1,4 mln lat w zdrowiu  traconych jest w wyniku rozwoju chorób przyzębia.

Koszty próchnicy i parodontozy  najwyższe w  krajach rozwiniętych 

Światowe koszty leczenia stomatologicznego to obecnie ok. 172 mld dolarów, z czego największy udział (151 mld dolarów) ponoszą kraje OECD. Ogólnie spożyciu cukru można przypisać 26,3 proc.  całkowitego globalnego obciążenia chorobami jamy ustnej . 

Wyniki badania dobitnie dowodzą, że na całym świecie ludzie jedzą za dużo cukru. Dane wskazują na korelację między spożyciem cukru a występowaniem próchnicy, parodontozy i utrata zębów. Najwyższy poziom problemów stomatologicznych spowodowanych spożyciem cukru jest w Meksyku, Gwatemali i Mauretanii, wg wyników analizy.

Na każde dodatkowe 25 gramów cukru spożywanego na osobę dziennie (szklanka lemoniady) koszty leczenia stomatologicznego w krajach rozwiniętych wzrastają średnio o 100 dolarów na osobę rocznie. W Niemczech średnie dzienne spożycie cukru wynosi od 90 do 110 gramów na osobę. Koszty leczenia chorób z tego powodu w Niemczech to 281 dolarów na osobę rocznie, w Szwajcarii  402 dolary, a w USA 185 dolarów.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby dzienne spożycie cukru u dorosłej osoby nie przekraczało 50 gramów. Gdyby ten cel został osiągnięty, można by obniżyć koszty leczenia stomatologicznego. Jak szacują naukowcy w Niemczech byłoby to rocznie  o 201 dolarów na osobę mniej. 

Dwutorowa walka z cukrem

 Koszty opieki zdrowotnej można obniżyć podnosząc świadomość  społeczną  (szczególnie młodych ludzi) w zakresie polityki zdrowotnej i żywieniowej. Badacze sugerują dwie strategie, które w ich ocenie pomogą osiągnąć najszybciej cel : a są to kampanie edukacyjne oraz opodatkowanie niektórych produktów spożywczych. Przytaczają przykłady państw, w których podatek od cukru okazał się skuteczny, tak jak miało to miejsce  w Meksyku.

Przeprowadzone badanie podkreśla potrzebę dalszego zajęcia się rolą cukru w polityce dotyczącej zdrowia jamy ustnej i odżywiania. Chociaż największa część obciążenia ekonomicznego przypada na kraje OECD, gospodarki wschodzące powinny zająć się tym wyzwaniem na wczesnym etapie krajowej polityki zdrowia publicznego, jeśli mają uniknąć chorób i perspektywy wzrostu obciążeń kosztowych.

Analiza kosztów leczenia stomatologicznego wynikających z nadmiernego spożycia cukru w skali świata ukazała się na łamach  Journal of Dental Research.