PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Warszawski Uniwersytet Medyczny kupuje sprzęt stomatologiczny

10-07-2013, 00:01
Warszawski Uniwersytet Medyczny kupuje sprzęt stomatologiczny (fot. sxc.hu)
Warszawski Uniwersytet Medyczny kupuje sprzęt stomatologiczny (fot. sxc.hu)
Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłosił przetarg na dostawę wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety. Na liście zakupów są m.in. masy wyciskowe, gutaperki, gipsy, kleszcze do koferdamu, zęby.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na 9 części zamówienia, zwanych pakietami (od 1 do 9), w ramach których przewidziane są dostawy wyrobów stomatologicznych stosowanych w praktyce stomatologicznej tj:

Pakiet 1 - Dostawa gipsu, wosku retencyjnego, akrylu, masy osłaniającej, pasty do polerowania itp.
Pakiet 2 - Dostawa masy wyciskowej, płynu do wyparzarki, frezów do metalu, modeliny itp.
Pakiet 3 - Dostawa masy wyciskowej, wytrawiaczy i ligatury elastycznej.
Pakiet 4 - Dostawa łuków rematitan.
Pakiet 5 - Dostawa rękawiczek, spirytusu salicylowego, plastrów bez opatrunku, waty bawełnianej, piasku do piaskarki itp.
Pakiet 6 - Dostawa gutaperki, igieł lentulo, pilników, wierteł diamentowych itp.
Pakiet 7 - Dostawa wosku modelowego, gipsu super twardego, modelowego, masy alginatowej itp.
Pakiet 8 - Dostawa kleszczy do koferdamu, gumy do koferdamu, uchwytów do pilnika itp.
Pakiet 9 - Dostawa zębów Frasaco.

Zakupione wyroby trafią do: 

Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej (pakiety 1,2)

Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej (pakiety 5,6,7,9)

Zakładu Ortodoncji (pakiety 3,4)

Zakładu Stomatologii Zachowawczej (pakiet 8 )

Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie oferowanego wyrobu z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy wyrób został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony wyrobem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak wyrób oferowany lub który został udoskonalony, za cenę taką jak ustalona w umowie.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wum.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Warszawski Uniwersytet Medyczny Dział Zamówień Publicznych ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny Dział Zamówień Publicznych ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa pok. 309.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   WUM   przetargi   Przetargi  

POLECAMY W SERWISACH