W styczniu 2015 r. Polska znalazła się na 13 miejscu wśród państw członkowskich UE, pod względem dynamiki cen usług stomatologicznych w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Miejsce to nie odbiega od pozycji zajmowanych przez Polskę w 2014 r. 0,2 proc. przyrost cen detalicznych w skali miesiąca jest nieco wyższy od średniej unijnej, która w styczniu 2015 r. wynosiła 0,12 proc.

W Polsce wyraźnie wyższy wskaźnik wzrostu od styczniowego: po 0,3 proc. zanotowano: w październiku, we wrześniu oraz w maju 2014 r.

Z danych Eurostatu wynika, że w styczniu 2015 r. najszybciej ceny usług dentystycznych rosły w: Rumunii 3,79 proc., Turcji 2,91 proc. i Norwegii 1,82 proc. W styczniu 2015 r. w sześciu państwach ceny nie zmieniły się są to: Portugalia, Dania, Luksemburg, Irlandia, Bułgaria, Belgia.
Wyraźną obniżkę cen usług dentystycznych zanotowano natomiast w: Grecji 1,32 proc., Austrii 2,80 proc. i w Czechach 4,70 proc.

Czytaj także: 

Polacy nie leczą zębów, ale nie z powodu braku pieniędzy

Ceny usług stomatologicznych cały czas krok przed inflacją 

Zmiany cen usług stomatologicznych w Polsce w 2014 r. i w styczniu 2015 r. (w porównaniu z poprzednim miesiącem). 

 

Miesiąc

01/14

02/14

03/14

04/14

05/14

06/14

07/14

08/14

09/14

10/14

11/14

12/14

01/15

 

Zmiana proc.

0,2

0,2

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,1

0,1

0,2

 

 Zmiany cen usług dentystycznych w krajach UE *plus Szwajcaria styczeń 2015 w stosunku do grudnia 2014 r.  

Państwo

01/15

Rumunia

3,79

Turcja

2,91

Norwegia

1,82

Węgry

0,94

Litwa

0,87

Szwecja

0,80

Francja

0,76

Finlandia

0,69

Łotwa

0,49

Estonia

0,44

W. Bryt.

0,38

Słowenia

0,29

Polska

0,20

Szwajcaria*

0,19

UE (28)

0,12

Włochy

0,09

Hiszpania

0,03

Portugalia

0,00

Dania

0,00

Luksemburg

0,00

Irlandia

0,00

Bułgaria

0,00

Belgia

0,00

Niemcy

-0,09

Słowacja

-0,23

Islandia

-0,50

Holandia

-0,72

Grecja

-1,32

Austria

-2,80

Czechy

-4,70