Kwietniowa tendencja to powrót do sytuacji z grudnia i listopada 2014 r. Wówczas ceny w skali miesiąca rosły po 0,1 proc.

W kwietniu 2015 r. Polska znalazła się na 15. miejscu wśród państw europejskich, pod względem miesięcznej dynamiki cen usług stomatologicznych (w marcu była to 9 pozycja, w lutym 6). 0,07 proc. przyrost cen detalicznych w skali miesiąca to mniej niż wynosi średnia unijna (0,11 proc.). To pierwszy taki przypadek od wielu miesięcy, zazwyczaj bowiem wzrost cen w Polsce wyprzedzał średnią w państwach unijnych. Na obszarze UE wzrost cen usług stomatologicznych zanotowano w styczniu 2015 r. (o 0,12 proc.), w lutym zmian nie było, a w marcu spadły o 0,21 proc.

Z danych Eurostatu wynika, że w kwietniu 2015 r. najszybciej ceny usług dentystycznych rosły w: Finlandii aż o 4,90 proc. Drugie miejsce pod tym względem zajęła Estonia 1,22 proc.

W kwietniu 2015 r. w 10 państwach ceny nie zmieniły się (w 12 w marcu i w lutym).
Obniżkę cen usług dentystycznych w kwietniu 2015 r. zanotowano tylko w: Austrii o 0,98, w Niemczech o 0,36 i w Hiszpanii o 0,01 proc.

Czytaj także:
Polacy nie leczą zębów, ale nie z powodu braku pieniędzy
Ceny usług stomatologicznych cały czas krok przed inflacją
W Polsce systematyczny wzrost cen usług dentystycznych

Zmiany cen usług stomatologicznych w Polsce w 2014 r. (w porównaniu z poprzednim miesiącem).

Miesiąc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Zmiana proc.

0,2

0,2

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,1

0,1

Zmiany cen usług stomatologicznych w Polsce w 2015 r. (w porównaniu z poprzednim miesiącem).

Miesiąc

01

02

03

04

Zmiana proc.

0,20

0,20

0,20

0,07


Zmiany cen usług dentystycznych w krajach UE *plus Szwajcaria i Islandia Turcja w skali miesiąca.

Państwo

12/14 - 01/15

01/15 - 02/15

02/15 – 03/15

03/15 – 04/15

Finlandia

0,69

0,00

0,00

4,90

Łotwa

0,49

0,15

0,38

1,22

Estonia

0,44

0,38

0,61

0,45

W. Bryt.

0,38

0,12

0,45

0,45

Turcja*

2,91

1,03

1,09

0,43

Litwa

0,87

0,16

0,35

0,33

Islandia*

-0,50

1,13

0,72

0,30

Francja

0,76

-0,14

-1,67

0,29

Rumunia

3,79

0,26

0,17

0,27

Dania

0,00

0,00

0,00

0,24

Szwecja

0,80

0,06

0,02

0,12

Węgry

0,94

0,24

0,19

0,11

Portugalia

0,00

0,10

0,00

0,11

UE (28)

0,12

0,00

-0,21

0,11

Włochy

0,09

0,00

0,00

0,09

Polska

0,20

0,20

0,20

0,07

Bułgaria

0,00

0,04

0,02

0,01

Czechy

-4,70

0,10

0,37

0,00

Słowacja

-0,23

-0,01

0,36

0,00

Norwegia

1,82

0,00

0,00

0,00

Słowenia

0,29

0,00

0,00

0,00

Szwajcaria*

0,19

0,00

0,00

0,00

Holandia

-0,72

0,00

0,00

0,00

Grecja

-1,32

-0,39

0,00

0,00

Luksemburg

0,00

0,00

0,00

0,00

Irlandia

0,00

0,00

0,00

0,00

Belgia

0,00

0,00

0,00

0,00

Hiszpania

0,03

-0,02

0,03

-0,01

Niemcy

-0,09

0,00

0,09

-0,36

Austria

-2,80

-0,27

-0,27

-0,98