• Mazowieckie Centrum Stomatologii poszukuje lekarzy dentystów, specjalistów w dziedzinie ortodoncji
  • Możliwość podpisania  umowy na realizację świadczeń ortodontycznych w Poradni Ortodoncji MCS
  • Umowa będzie zawierana na trzy lata. Zgłoszenia do 28 października

Praca dla ortodonty. Mazowieckie Centrum Stomatologiczne

Mazowieckie Centrum Stomatologii  w Warszawie, ogłosiło konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortodoncji przez specjalistę w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodoncji.

Kontrakt na trzy lata. Realizacja świadczeń w Poradni Ortodoncji MCS

Umowa ma być zawarta na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortodoncji przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodoncji na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (Nr ref. K0109/22).

Termin składania ofert: 28 października 2022 godz. 12:30 w Mazowieckim Centrum Stomatologii w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1.

Otwarcie ofert zaplanowano na 28 października na godz.13:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia złożenia i otwarcia ofert.

Okres związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.