PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

W Głogowie dzierżawa nieruchomości pod działalność stomatologiczną

Autor: miro • Źródło: ms
11-02-2021, 11:13
W Głogowie dzierżawa nieruchomości pod działalność stomatologiczną Ośrodek Zdrowia w Krzepowie (źródło: Google Maps)
Wójt gminy Głogów ogłosił pisemny przetarg na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem dla podmiotów świadczących usługi stomatologiczne (w celu zapewnienia dostępu do tych usług mieszkańcom gminy).

Chodzi o dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Głogów, o pow. 0,1385 ha, zabudowanej budynkiem wielolokalowym mieszkalno - usługowym, którego część stanowią pomieszczenia ośrodka zdrowia o łącznej pow. użytk. 173,85 mkw.

Łączna powierzchnia gabinetów i pomieszczeń pomocniczych przeznaczonych do dzierżawy w części budynku zajmowanej przez Ośrodek Zdrowia w Krzepowie wynosi 23,51 mL, powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego korzystania wynosi 66,28 m2, z czego powierzchnia użytkowa części wspólnych wyliczona zgodnie z udziałem dzierżawionych pomieszczeń wynosi 14,49 m2, powierzchnia pomieszczeń piwnicznych wynosi 13,28 m2, a szczegółowy opis przedmiotu dzierżawy zawiera Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Nieruchomość do 31 marca 2021 r przekazana jest w nieodpłatne użytkowanie na rzecz SPZOZ Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie w likwidacji). Umowa najmu wypowiedziana ze skutkiem na 31 marca 2021 r.

Minimalna stawka wywoławcza czynszu miesięcznego netto wynosi 446,40 zł plus VAT. W przypadku zaoferowania stawki czynszu dzierżawnego poniżej minimalnej oferta podlega odrzuceniu.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem obiektu (w tym: ubezpieczenie, przeglądy, koszty opłat za media, ogrzewanie itp.), a także do ponoszenia wszystkich kosztów związanych ze sprzętem medycznym stanowiącym wyposażenie nieruchomości (serwis, ubezpieczenie, naprawa).

Gmina Głogów udostępnia sprzęt i wyposażenie przynależne do ośrodka (nieruchomości).

Dzierżawca zobowiązany jest do opłaty za użytkowanie sprzętu i wyposażenia w wysokości 50,00 zł plus VAT. 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Głogów do 25 lutego 2021 r., do godz. 12:00.

Przetarg - część jawna (otwarcie ofert) odbędzie się 1 marca 2021 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy Głogów w sali narad (pok. nr 322a).

Przewiduje się przeprowadzenie możliwość dwóch wizji lokalnych obiektu w terminach uzgodnionych z gminą. Wizja nie jest konieczna do wzięcia udziału w przetargu.

Uczestnicy przetargu zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu przetargu w ciągu 5 dni od daty zamknięcia przetargu.

Z oferentem wybranym w przetargu zostanie podpisana umowa na okres 3 lat.

Dzierżawca zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Głogów, pokój nr 318, tel. 768 365 585

Przetarg

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
nieruchomości   gabinet stomatologiczny  

POLECAMY W SERWISACH