PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Uwaga: umowa zlecenie z większym obciążeniem emerytalno - rentowym

Autor: miro • Źródło: ms
12-11-2013, 10:00
Uwaga: umowa zlecenie z większym obciążeniem emerytalno - rentowym Uwaga: umowa zlecenie z większym obciążeniem emerytalno - rentowym
Dotychczas obowiązek odprowadzenia składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe dotyczy tylko jednej umowy, kolejne już takiemu obciążeniu nie podlegają, ale to się zmieni. Rząd proponuje objęcie ubezpieczeniami umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. To dodatkowa danina, która w uderzy także lekarzy dentystów. Na problem ten zwrócił uwagę prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz.
Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Władysława Kosiniaka - Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zobowiązania osób uzyskujących przychód z kilku umów zlecenia do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości nie mniejszej, niż obliczona dla podstawy wymiaru składki równej kwocie minimalnego wynagrodzenia.

Takie rozwiązanie pojawiło się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W piśmie tym czytamy m.in.: W sektorze ochrony zdrowia znaczna część osób wykonujących zawody medyczne pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych co oznacza, że wprowadzenie takiego mechanizmu w życie skutkowałoby zwiększeniem obciążeń finansowych tych osób.
Obecne regulacje pozwalają osobom uzyskującym przychód z tytułu kilku umów o pracę dobrowolnie odprowadzanie składki na ubezpieczenie społeczne, także w zakresie szerszym, niż minimalnie wymagany. Teraz swoboda ta zostałaby zdecydowanie ograniczona.

***
Osoba wykonująca kilka umów zlecenia równolegle podlega obecnie ubezpieczeniu z jednej wybranej przez siebie umowy. Mając możliwość dokonania takiego wyboru, zleceniodawcy często ubezpieczają zleceniobiorców tylko od najniższej umowy, bo takle rozwiązanie generuje najniższy koszt pracy danej osoby.

Dla coraz większej liczby osób, umowy zlecenia stają się jedynym źródłem dochodu. Projekt ustawy zakłada, że składki od wykonywanych równolegle umów zlecenia będą obowiązkowe, ale tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia, o ile oczywiście zatrudniony taki przychód osiąga. Liczba zawieranych umów nie będzie miała w tym przypadku znaczenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
ZUS   umowa zlecenie   emerytura  

POLECAMY W SERWISACH