• Miesięczna dynamika cen usług stomatologicznych w lutym 2023 r. wyniosła 1,1 proc.
 • Wzrost cen usług stomatologicznych, w ujęciu rocznym, wyniósł w lutym 2023 r. 15,9 proc., przy średniej w sektorze zdrowie (10,1 proc.)
 • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 18,4 proc.  

Dynamika cen usług w stomatologii ciągle wysoka

Luty 2023 r. to okres, w którym miesięczna dynamika cen usług w stomatologii (1,1 proc.) była zdecydowanie niższa od tej ze stycznia 2023 r. - w porównaniu z grudniem 2022 r. (3,3 proc.) i wyraźnie wyższa od tej z grudnia 2022 r. wobec listopada 2022 r. (0,4 proc.).  

W całym 2022 r. najwyższy miesięczny wzrost cen występował w:

 • marcu 2,0 proc.,
 • lutym 2,3 proc.,
 • styczniu 3,3 proc.

Ceny u dentysty powyżej średniej w sektorze

Dynamika cen w całym sektorze zdrowia w lutym 2023 r. - wobec stycznia 2023 r. - była niższa niż w stomatologii i wyniosła 0,7 proc.:

 • usługi lekarskie (1,2 proc.),
 • usługi stomatologiczne (1,1 proc.),
 • usługi szpitalne i sanatoryjne (0,9 proc.).
 • wyroby farmaceutyczne (0,5 proc.),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (0,5 proc.),

Wysoka dynamika cen u dentysty w skali roku    

Pod względem wzrostu cen w ujęciu rocznym branża stomatologiczna była nieco w tyle wobec usług szpitalnych i sanatoryjnych:

 • szpitalne i sanatoryjne (16,1 proc.),
 • usługi stomatologiczne (15,9 proc.),
 • usługi lekarskie (15,7 proc.),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (8,3 proc.),
 • wyroby farmaceutyczne (7,4 proc.).

W całym sektorze zdrowia ceny w ujęciu rocznym wzrosły o 10,1 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 18,4 proc. (przy wzroście cen towarów – o 20,2 proc. i usług – o 13,3 proc.). W stosunku do stycznia 2023 r. ceny towarów i usług wzrosły o 1,2 proc. (w tym usług – o 1,6 proc. i towarów
– o 1,1 proc.).

źródło: GUS