Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza ogłasza przetarg na realizowanie świadczeń opieki medycznej na terenie Białegostoku.
Usługi stomatologiczne mają służyć: zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia cudzoziemców. Chodzi o wykonywanie usług stomatologicznych dla osób dorosłych (mężczyźni) osadzonych w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców nr projektu 9/14/EFU
Termin związania ofertą: 30 dni
Data rozpoczęcia realizacji zadania: 3 września 2014 r.
Data składania ofert: 8 sierpnia 2014, godz. 11:00

Kontakt:
Podlaski Oddział Straży Granicznej, Sekcja Zamówień Publicznych,
ul. Bema 100,
15-370 Białystok
bud. 2 pok. 101
tel. 85 71 45 171
www.podlaski.strazgraniczna.pl
zamowienia.podlaski@strazgraniczna.pl

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie zamawia usługi stomatologiczne. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty w postaci wadium w wysokości 1 tys. zł.
Data składania ofert: 6 sierpnia 2014 r., godz. 9:00
Termin związania ofertą: 30 dni
Kod cpv: 851310006

Kontakt:
Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
ul. Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 22 685 32 47
www.zw.wp.mil.pl
e-mail: szp_ozzw@wp.mil.pl
Kancelaria jawna