• Wysokość dofinansowania z PUP, z przeznaczeniem na uruchomienie gabinetu stomatologicznego, nie może być większa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
 • Wśród warunków uzyskania dotacji z PUP jest status bezrobotnego oraz nieprowadzenie firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • Rozliczenie przyznanej dotacji nastąpić powinno w ciągu 12 miesięcy od jej otrzymania. Jednym z warunków jest uzyskanie z urzędu skarbowego i ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami a tytułu składek i podatków

Wysokość dofinansowania z PUP

Dofinansowanie założenia np. gabinetu stomatologicznego nie jest nadmiernie wysokie i wynosi maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (aktualnie ok. 40 tys. zł).

Nie oznacza to, że taka kwota jest osiągalna, okazuje się bowiem, że wiele powiatowych urzędów pracy dysponuje znacznie niższymi limitami. Czasami są to kwoty odpowiadające połowie maksymalnego limitu. To ograniczenie jest istotne, gdyż nie wolno występować o pieniądze większe niż dostępne. Niedopełnienie takiego warunku skutkuje odrzuceniem wnioski ze względu na uchybienia formalne.

Dla kogo dotacje z PUP

Podstawowe warunki uzyskania dotacji z PUP:

 • status osoby bezrobotnej,
 • nieodrzucenie (z własnej winy) udziału w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowym oferowanych przez urząd pracy,
 • nieprowadzenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku firmy,
 • niekaralność przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,
 • niekorzystanie z dotacji w innym PUP,
 • brak zaległości wobec ZUS i urzędu skarbowego ze względu na wcześniej prowadzoną firmę,
 • brak zobowiązań cywilnoprawnych.

Istnieją ograniczenia w wydatkach pozyskanej dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z PUP?

Dotację z PUP można wydać m.in. na:

 • środki trwałe np. unit stomatologiczny,
 • oprogramowanie,
 • materiały stomatologiczne,
 • adaptację lokalu na gabinet,
 • doradztwo prawne,
 • reklamę,
 • usługi konsultingowe

Warto pamiętać, że tak popularne środki, wspomagające pracę na własny rachunek, jak: zakup samochodu, kasy fiskalnej, telefonu nie są akceptowane przez PUP.

Nie można także dowolnie przekazywać wszystkich pieniędzy np. całości na reklamę. Z reguły większość pieniędzy trzeba przeznaczyć na zakup środków trwałych, natomiast na reklamę nie więcej niż 10 proc. dotacji. Każdy z PUP określa własny algorytm dystrybucji pieniędzy.

Rozliczenie dotacji

PUP powinien rozpatrzyć wniosek w ciągu 30 dni.

Uruchomienie działalności gospodarczej będzie możliwe dopiero po pojawieniu się na koncie kwoty dotacji.

Rozliczenie przyznanej dotacji nastąpić powinno w ciągu 12 miesięcy od jej otrzymania. Jednym z warunków jest uzyskanie z urzędu skarbowego i ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami a tytułu składek i podatków.