PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie zamawia materiały stomatologiczne

Autor: miro • Źródło: ms
06-04-2022, 11:31
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie zamawia materiały stomatologiczne Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie potrzebuje materiałów stomatologicznych Fot. Shutterstock
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie ogłosiło przetarg na sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych dla Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Termin złożenia ofert: 8 kwietnia, godz. 9.00.

 

1. Wykonawca musi zobowiązać się do sukcesywnego dostarczania i rozładunku przedmiotu zamówienia do pomieszczenia magazynowego w placówce zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Doktora Witolda Chodźki 6 w Lublinie (po otrzymaniu zamówienia sporządzonego na podstawie aktualnych potrzeb, średnio raz na miesiąc).

2. Realizacja dostaw cząstkowych powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zamówienia własnym środkiem transportu wykonawcy i na jego koszt

3. Dostawy będą przyjmowane przez zamawiającego w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 14:00).

4. Produkty objęte zamówieniem w dniu dostawy powinny mieć nie mniej niż 75 proc. okresu przydatności określonego przez producenta (o ile dotyczy).

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówionym.

6. Podane w załączniku ilości asortymentu są wielkościami orientacyjnymi.

7. Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia o realizację ilości produktów „zapotrzebowanych”, jeżeli potrzeby zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze.

8. Zamawiający dopuszcza przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami przy zachowaniu nie zmienionej wartości maksymalnego wynagrodzenia.

9. Zamawiający wymaga, aby w ofercie :
- określić cenę jednostkową towaru netto z uwzględnieniem ewentualnych rabatów oraz kosztu transportu;
- podać stawkę podatku VAT;
- obliczyć wartość oferty brutto (z VAT), do porównania cen będzie brana cena oferty brutto;
- określić warunki płatności nie mniej niż 60 dni;
- określić termin realizacji zamówienia cząstkowego, nie dłużej niż 5 dni robocze.

Ocena ofert: cena waga 100 proc.

Kontakt: Małgorzata Tkaczuk tel. 81502 17 10, e-mail: mtkaczuk@sck.lublin.pl

Termin składania ofert: 8 kwietnia 2022 r. do godziny 9:00.

Oferty w formie elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym nie wymagają pisemnego potwierdzenia.

Załącznik: wykaz materiałów

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH