Chodzi o dostawę modeli zębów fantomowych oraz drobnego sprzętu stomatologicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tutaj.

Sposób oceny ofert:
Cena ofertowa – 60 proc.
Termin dostawy – 40 proc.

Termin składania ofert: 3 marca 2022 r. godz. 09:00

Miejsce składania ofert: https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl

Termin otwarcia ofert: 3 marca 2022 r. godz. 10:00

Termin związania ofertą: 1 kwietnia 2022 r.

Kontakt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok,

agnieszka.malinowska@umb.edu.pl

www.umb.edu.pl