Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego stomatologicznego i wykorzystywanie go na zabiegi profilaktyczne, może mieć duży udział w ogólnym dobrym stanie zdrowia. Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają, że zintegrowana polisa (ogólnomedyczna i stomatologiczna) oraz korzystanie z niej może poprawiać zdrowie a jednocześnie obniżać koszty leczenia osób przewlekle chorych, tak najkrócej można podsumować wyniki 2,5-letniego badania, prowadzonego przez amerykańską firmę ubezpieczeniową Capital BlueCross. 

W badaniu przeanalizowano faktury za okres od 2015 do 2017 r. pacjentów posiadających ubezpieczenie BlueCross Dental i takich, którzy nie mieli wykupionej polisy stomatologicznej. Szczególnie zajmowano się kosztami leczenia osób z astmą, chorobą naczyń mózgowych, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością serca, cukrzycą, osteoporozą, niewydolnością nerek i zapaleniem reumatoidalnym stawów.

Ryzyko, że osoba cierpiąca na którąś z tych chorób i nie posiadająca ubezpieczenia BlueCross Dental będzie hospitalizowana było o  7 proc. wyższe niż tych, którzy taką polisę ubezpieczeniową posiadali i przechodzili zabiegi profilaktyki stomatologicznej.

Ci natomiast, którzy wykupili ubezpieczenie stomatologiczne, ale nie przechodzili zabiegów profilaktyki stomatologicznej, mieli o 19 proc. wyższe ryzyko trafienia na ostry dyżur, niż ci którzy ubezpieczenie BlueCross Dental mieli i korzystali z tej profilaktyki.

Więcej: dentistrytoday.com