• Miesięczna dynamika cen usług stomatologicznych w listopadzie 2022 r. wyniosła 0,9 (1,3 proc. w październiku, 1,2 proc. - we wrześniu, 0,8 proc. - w sierpniu i 1,0 proc. - w lipcu 2022 r.). To największa dynamika w branży zdrowie
 • Wzrost cen usług stomatologicznych, w ujęciu rocznym, sięgnął w listopadzie 2022 r. 17,3 proc. (także największy wzrost w sektorze zdrowia)
 • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 r. w porównaniu z takim samym miesiącem 2021 r. wzrosły o 17,5 proc. (17,9 proc. w październiku 2022 r.)

 

Ceny usług w stomatologii coraz wyższe 

Listopad to okres, w którym miesięczna dynamika cen usług w stomatologii (0,9 proc.) była nieco niższa niż w październiku 2022 r. (1,3 proc.). We wrześniu ceny usług stomatologicznych wzrosły o 1,2 proc., w sierpniu o 0,8 proc., w lipcu o 1,0 proc., w czerwcu o 0,8 proc., w maju wzrost ten wyniósł 1,0 proc., w kwietniu, 0,9 proc., w marcu 2,0 proc., w lutym 2,3 proc. i 3,3 proc. w styczniu 2022 r. - wynika z danych GUS.

Ceny u dentysty najszybciej rosną w sektorze zdrowia

Dynamika cen w całym sektorze zdrowia w listopadzie 2022 r. - wobec października 2022 r. - była zdecydowanie niższa niż w stomatologii i wyniosła 0,6 proc. (0,7 w październiku 2022 r.) i kształtowała się następująco:

 • usługi stomatologiczne (0,9 proc.),
 • usługi lekarskie (0,8 proc.),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (0,5 proc.),
 • wyroby farmaceutyczne (0,6 proc.),
 • usługi szpitalne i sanatoryjne (0,4 proc.).

Wysoka dynamika cen u dentysty w skali roku    

Pod względem wzrostu cen w ujęciu rocznym branża stomatologiczna także wyprzedziła wszystkie inne obszary w sektorze zdrowie:

 • usługi stomatologiczne (17,3 proc.),
 • usługi lekarskie (17,0 proc.),
 • szpitalne i sanatoryjne (14,9 proc.),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (8,3 proc.),
 • wyroby farmaceutyczne (4,3 proc.).

W całym sektorze zdrowia ceny w ujęciu rocznym wzrosły o 9,1 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 r. w porównaniu z takim samym miesiącem 2021 r. wzrosły o 17,5 proc. (przy wzroście cen towarów – o 18,8 proc. i usług – o 13,2 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7 proc. (w tym towarów – o 0,7 proc. i usług – o 0,6 proc.).