PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Tyle dostaną rezydenci

Autor: miro • Źródło: ms
02-11-2017, 08:04
Tyle dostaną rezydenci Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Co prawda jest rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury, ale szału nie ma.

Rozporządzenie jest krótkie, a najważniejsza jego część zawiera się w dwóch tabelach ze stawkami wynagrodzeń. Spośród dziedzin stomatologii wyróżniona została tylko stomatologia dziecięca.

W przypadku pierwszego postępowania kwalifikacyjnego w 2017 r. (i we wcześniejszych) różnica na korzyść wynosi ok. 500 zł, w przypadku drugiego postępowania kwalifikacyjnego w 2017 r. (i w kolejnych) - 1200 zł.

Rozporządzenie z 27 października 2017 r. ministra zdrowia ukazało się w Dzienniku Ustaw 30 października 2017 r. pod poz. 2017.

Na podstawie art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury zakwalifikowanego do odbywania specjalizacji w tym trybie w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. oraz we wcześniejszych postępowaniach kwalifikacyjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury zakwalifikowanego do odbywania specjalizacji w tym trybie w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. i w kolejnych postępowaniach kwalifikacyjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 1498).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2017 r.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH