• Centrum Stomatologiczne Twój Uśmiech w spółce z Funduszem THC będzie odpowiadało za zespół lekarzy, procedury leczenia, technologię a Fundusz przejmie zarządzanie.
  • W modelu biznesowym Centrum Stomatologiczne Twój Uśmiech ma całkowitą swobodę w tematach medycznych, natomiast zagadnienia związane z: zarządzaniem, księgowością, marketingiem, HR, wsparciem prawniczym, zakupami znalazły się w gestii THC.
  • Kooperacja z THC pozwoli Centrum Stomatologicznemu Twój Uśmiech śmielej patrzeć na plany rozwoju (na rozbudowę i modernizację siedziby, tworzenie filii Twojego Uśmiechu na terenie pobliskich miast).

infoDENT24.pl: Czy można wskazać główną przyczynę nawiązania kooperacji Twojego Uśmiechu z Funduszem THC.
Wraz z rodziną budowałem Twój Uśmiech i zarządzałem nim przez 30 lat, jednocześnie nie przestając leczyć i szkolić młodych lekarzy. Oczywiście nie zaniedbywałem własnego rozwoju. Realizacja takiego scenariusza wiązała się z dużym zaangażowaniem czasu i z dużym wysiłkiem intelektualnym i fizycznym.

Od zawsze zależało mi na wysokiej jakości i poziomie świadczonych usług. Medycyna ciągle rozwija się i żeby nadążyć za postępem technologicznym i być pionierem w swoim fachu, trzeba moim zdaniem wybrać - albo zarządzanie albo dalszy rozwój medyczny.

Wchodząc w spółkę z Funduszem postawiliśmy na specjalistów w dziedzinie zarządzania. Wiedziałem, że w tej konstrukcji biznesowej, to właśnie ja będę odpowiadał za mój zespół lekarzy, procedury leczenia, technologię a Fundusz na tym samym wysokim poziomie przejmie zarządzanie.

Uznaję zasadę, że sukces przychodzi, kiedy każdy robi to na czym zna się najlepiej.

Wcześniej na rynku nie znajdowałam takiego, zadowalającego moje potrzeby rozwiązania.

Mam wrażenie, że podmioty konsolidujące rynek stomatologiczny kontrolują te oba obszary a przecież nie o to chodzi w partnerstwie. Widzieliśmy jak THC traktuje swoich partnerów z sieci, którą tworzy, dając wiele od siebie, ale jednocześnie ufając nam - lekarzom, że znamy się na tym co robimy najlepiej, czyli na leczeniu.

Model biznesowy, w którym nadal odpowiadam medycznie za firmę, którą zbudowałem z rodziną odpowiada mi najbardziej.

Współpraca z inwestorem branżowym vs finansowym

infoDENT24.pl: Współpraca z inwestorem finansowym daje korzyści, ale niesie także ograniczenia, podobnie jest w przypadku inwestora branżowego. Co w głównej mierze zadecydowało o wyborze tego pierwszego?
Tak jak wcześniej powiedziałam w modelu THC mamy całkowitą swobodę, wolność w tematach medycznych, natomiast zagadnienia związane z: zarządzaniem, księgowością, marketingiem, HR, wsparciem prawniczym, zakupami oddaliśmy w inne, profesjonalne i doświadczone ręce.

Grupa, do której dołączamy charakteryzuje się właśnie wolnością merytoryczną, ale równocześnie bardzo mocno wspiera, docenia wartości, które wnoszą budujące ją spółki. To, co wypracowaliśmy w Twoim Uśmiechu przez lata, a więc: tradycja, wiedza, marka, wysoki poziom medyczny jest w grupie honorowane i chronione.

infoDENT24.pl: Takie podmioty jak Twój Uśmiech z pewnością był niejednokrotnie przedmiotem zainteresowania ze strony inwestorów branżowych konsolidujących rynek.
Tak, otrzymaliśmy inne propozycje było ich co najmniej kilka. Muszę przyznać, że zainteresowanie rynku inwestycyjnego, mimo że działamy na terenie Dzierżoniowa było duże. Wszystkie propozycje, zakładające centralizację i unifikację, odrzuciliśmy.

THC było jedyną firmą, która zaproponowała inny model. Bardzo ważne dla nas było wejście w spółkę z THC, czyli pozostawiliśmy w swoich rękach pewną część biznesu. Takie rozwiązanie ma dla nas duże znaczenie pod względem wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa, że w dalszym ciągu posiadamy firmę. Z drugiej strony wraz z partnerem i jego kapitałem rozwijamy się - podnosząc wartość Twojego Uśmiechu. Jest to kalkulacja czysto biznesowa.

infoDENT24.pl: Tego typu przedsięwzięcie do najprostszych nie należy. W jak długim okresie było realizowane?
Cały proces odbywał się bardzo sprawnie. Zdecydowaliśmy się powierzyć Markowi Wróblewskiemu z CET doradzanie nam w ofertach i ich analizę. Po tym etapie, w grudniu 2020 r. podjęliśmy ostateczną decyzję. Rozmowy z Funduszem i negocjacje trwały cztery miesiące. W kwietniu 2021 r. podpisaliśmy term sheet, a wakacje to była już tylko kosmetyka. Oficjalnie z początkiem października 2021 r. podpisaliśmy finalną umowę dołączając do grupy stomatologicznej THC jako szósty podmiot.

Co Fundusz THC da Centrum Stomatologicznemu

infoDENT24.pl: Co, wraz z transakcją, zmieniło się lub zmieni z perspektywy pracowników i lekarzy współpracujących z Twoim Uśmiechem?
Zmiany będą tylko pozytywne. Wszystko co było u nas dobre zostaje a co wymaga zmiany jak np. lepsza organizacja pracy, jasne mechanizmy działania firmy, zostanie poprawione.

Bardzo ważne dla mnie, ale i dla moich lekarzy jest zdjęcie z nas przez Fundusz obowiązków administracyjnych, dzięki czemu mamy szansę na dalsze, niezakłócone innymi obowiązkami podnoszenie poziomu medycznego.

Na podnoszenie jakości mają duży wpływ kontakty pomiędzy spółkami w grupie. Dzięki sieciowości mamy możliwość konsultowania pacjentów specjalistycznych, uczestnictwa w szkoleniach w dziedzinach, w których poszczególni partnerzy się specjalizują czy ekonomicznego zamawiania nowoczesnego sprzętu. Dużym firmom czy grupom jest łatwiej zamawiać na korzystniejszych warunkach niezbędne wyposażenie.

Nieoceniona jest wymiana doświadczeń pomiędzy nami, właścicielami spółek. Dotyczy ona w szczególności technologii. Jest duża szansa, że ktoś w grupie potrzebny nam sprzęt już testował. Zaoszczędza to czas i poszerza spectrum wiedzy wszystkich spółek w grupie stomatologicznej.

I tak, Paweł Szuba-Paszkiewicz, jak wiadomo w środowisku stomatologicznym jest jedną z tych osób, które mają największą wiedzę z dziedziny nowych technologii i Twój Uśmiech też podąża w tym kierunku. Dlatego to właśnie Paweł pomaga nam stworzyć własny, ultranowoczesny labor.

infoDENT24.pl: Na ile zmienia się rola szefa Twojego Uśmiechu w nowej rzeczywistości?
Skupiam się teraz na tym co najbardziej lubię, czyli okluzji, protetyce i endodoncji. Odcinam się od administracji, oczywiście poza strategicznymi decyzjami, które są ze mną konsultowane i będą konsultowane także w przyszłości. Zajmuję się także kontrolą jakości medycznej całej placówki, konsultacją młodych lekarzy, kontrolą procedur medycznych. Pozostaje nadal prezesem spółki.

infoDENT24.pl: Prezesowanie to jednak nadal obowiązki administracyjne.
Tych obowiązków nie jest aż tak dużo w stosunku do tego co robiłem. Jestem przyzwyczajony do wymagającej pracy, a po dołączeniu do grupy moja praca jest doskonale zorganizowana i zaplanowana.

Już dziś widzę jak konkretne wiadomości czy maile wysyłane są do nas przez kompetentne osoby z THC. Jestem prowadzony „za rękę” i odczuwam duże wsparcie. Na zarządzanie poświęcam zdecydowanie mniej czasu i mam większy komfort podejmowanych decyzji. Będąc nadal prezesem i członkiem zarządu mam ciągle wpływ na działanie i całokształt mojej firmy.

Poza tym mam duży komfort pracy związany z obecnością w naszej firmie bardzo kompetentnego i profesjonalnego managera. Bez tej osoby osiągnięcie tego wszystkiego o czym wcześniej powiedziałem nie byłoby możliwe.

THC zapewnia rozwój

infoDENT24.pl: Współpraca z THC z pewnością nakreśliła plany rozwojowe Twojego Uśmiechu.
Wejście w kooperację z THC pozwala śmielej patrzeć na plany rozwoju Twojego Uśmiechu. Myślimy o rozbudowie, modernizacji siedziby. Nie ma co ukrywać budynek ma już swoje lata. Przyszłość rysuje także plan rozwoju filii Twojego Uśmiechu na terenie pobliskich miast. Rozważamy zaproszenie w nasze szeregi gabinetów o wysokim prestiżu, które chcą się dalej rozwijać i modernizować. Plany mamy ambitne a ich realizacja to kwestia najbliższego roku, dwóch lat.

infoDENT24.pl: Czy wokół Twojego Uśmiechu będzie budowana sieć regionalna jak w przypadku Estetique?
Myślimy o tym. Temat się pojawił i jest analizowany. W perspektywie roku, dwóch lat na pewno się to wydarzy.

infoDENT24.pl: Jest od kogo czerpać inspiracje w THC funkcjonują: Galeria Uśmiechu, SBB, Tulident, Estetique czy DenticaCenter.
Oczywiście, bardzo liczę na wymianę wiedzy. Spółki należące do grupy stomatologicznej są liderami na swoim terenie, ale także na polu specjalizacji takiej jak, stomatologia estetyczna, DSD, ortodoncja, protetyka czy implantologia. Dlatego we wspólnym działaniu upatruję wyłącznie korzyści.

infoDENT24.pl: Twój Uśmiech jest jednym z liderów stomatologii cyfrowej i podejścia okluzyjnego. Czy tylko centra stomatologiczne o takim profilu tworzą sieć?
Uważam, że im więcej profili specjalistycznych placówek będzie w sieci, tym lepiej. Jestem wielkim zwolennikiem specjalizacji. Nie da się być dobrym we wszystkim. Wyprofilowanie się jest bardzo dobre i takie centra chętnie byśmy u nas widzieli.

infoDENT24.pl: Główne walory Twojego Uśmiechu, które wzbudziły zainteresowanie inwestora?
Myślę, że w ciągu 30 lat zbudowaliśmy solidną markę, opartą na jakości i to właśnie ona została doceniona przez THC. Zbudowaliśmy miejsce, gdzie praktykuje się nowoczesną stomatologię. Twój Uśmiech nie odstaje poziomem nawet na europejskiej arenie. Nasi młodzi, ambitni pracownicy, tworzący zgrany zespół, motywują nas i siebie nawzajem do ciągłego rozwoju i modernizacji.

Wybór THC to nie subiektywna ocena a wynik dogłębnej analizy zarówno ekonomicznej jak i medycznej. Wiem, że THC inwestuje tylko w centra stomatologiczne najwyższej jakości.

Co zmienia obecność inwestora strategicznego 

infoDENT24.pl: Dla wielu właścicieli gabinetów stomatologicznych związanie się z inwestorem zewnętrznym to: nieuchronna ingerencja w procedury medyczne, w wybór materiałów stomatologicznych i sprzętu, narzucanie limitów czasowych przyjęć pacjentów. Efektywność ekonomiczna nie zawsze idzie w parze z jakością usług. Na ile takie obawy są realne?
Miałem takie obawy w przypadku innych propozycji, na które się nie zdecydowałem.

Miałem je także oceniając ofertę THC. Jednak w tym ostatnim przypadku, obawy nie zmaterializowały się.

infoDENT24.pl: Jak w ocenie znaczącego uczestnika branży stomatologicznej będzie zmieniał się i rozwijał ten rynek w Polsce? Jakie czynniki będą miały największy wpływ?
Konsolidacja jest przyszłością. O ile na początku stomatolodzy patrzyli na takie rozwiązanie z podejrzliwością, tak teraz podejście właścicieli zmieniło się diametralnie. Świadomość grupowości i jej zalet jest już zauważalna, nawet wśród właścicieli dobrze funkcjonujących centrów takich jak nasze.

Właściciele dostrzegają korzyści podniesienia jakości usług oraz często pomijanego „pozwolenia sobie” na work-life-balance, co w przypadku zarządzania i leczenia jednocześnie jest niewykonalne.

Kierunek konsolidacji rynku stomatologicznego, medycznego jest nieuchronny. Dostaję wiele telefonów od kolegów z gratulacjami, za którymi idą także pytania jak do nas dołączyć. Widzę duże zainteresowanie, co mnie cieszy - bo lubię być pionierem.

infoDENT24.pl: Jaką drogą, oprócz konsolidacji, kroczyć będzie stomatologia w najbliższej przyszłości?
Myślę, że współczesna stomatologia powinna się opierać przede wszystkim na umiejętnym wykorzystaniu najnowszych technologii cyfrowych w połączeniu ze zdobywaną latami wiedzą i doświadczeniem. Cyfryzacja jest nie do zastopowania.

Stomatologia przyszłości to także biznesowa unifikacja, tworzenie grup, połączeń, konsorcjów. Większe kolektywy będą profesjonalizować się szybciej i tworzyć silną konkurencję na rynku - bo jakość zawsze się obroni.

A jeśli chodzi o sferę medyczną, to nastąpi większy wzrost znaczenia leczenia interdyscyplinarnego z bardzo dużym naciskiem na szeroko rozumiane problemy okluzyjne. Temat trochę zaniedbany przez lata wraca i łączy się z podejściem holistycznym i cyfryzacją tworząc - moim zdaniem - najbardziej słuszną koncepcję diagnostyki i leczenia nie tylko stomatologicznego.