• Mazowieckie Centrum Stomatologii to referencyjny ośrodek leczenia problemów ze zdrowiem jamy ustnej
  • Placówka oferuje pomoc specjalistów ze wszystkich dziedzin stomatologii, więc stale poszukuje dentystów, ale też techników dentystycznych  zainteresowanych pracą w ramach kontraktu
  • Nowy konkurs ofert dla techników dentystycznych trwa do 20 maja 2022 r.

MCS w Warszawie szuka techników dentystycznych

Mazowieckie Centrum Stomatologii  w Warszawie  świadczy usługi z zakresu stomatologii ogólnej i stomatologii dziecięcej oraz wielu specjalizacji, tj. protetyki, ortodoncji, periodontologii i implantologii.

MCS ogłosiło konkurs ofert na świadczenia zdrowotne związane z czynnościami technicznymi z zakresu protetyki stomatologicznej.

Umowa z placówką będzie podpisana na 24 miesiące. 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Stomatologii ( www.mcs-przychodnia.pl).

Termin składania ofert: 20 maja 2022, do godz. 12:30
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu, formularzem asortymentowo-cenowym oraz wzorem umowy) pobrać od 10 maja 2022 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Stomatologii w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1, III piętro pok. 319 w godz. 8.00 — 16.00).

Oferta ma być złożona w kopercie z pieczątką oferenta i dopiskiem: Konkurs ofert - świadczenia zdrowotne związane z czynnościami technicznymi z zakresu protetyki Nr ref. 1(0/05/22 nie otwierać przed 20.05.2022 r. godzina 12:30

Otwarcie ofert zaplanowane jest na 20 maja o godz. 13:00. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w ciągu 7 dni od dnia złożenia i otwarcia ofert.

Przewidywany okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.