Naczelna Rada Lekarska złożyła w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie zgodności:
1) § 8 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących w zakresie, w jakim zobowiązuje lekarzy i lekarzy dentystów do ujawniania w treści paragonu fiskalnego danych objętych tajemnicą lekarską

Trybunał wskazał, że oceniając konstytucyjność normy prawnej Trybunał uwzględnia jej interpretacje tylko wtedy, gdy jest ona ustalona w sposób stały, powszechny i jednolity, a takiego waloru nie ma interpretacja przepisu dokonana przez Ministra Finansów.

Trybunał Konstytucyjny oparł swoje rozstrzygnięcie ponadto na stwierdzeniu, że możliwość powiązania danych osoby pacjenta korzystającego ze świadczenia zdrowotnego z danymi wydrukowanymi na paragonie fiskalnym przy wyborze przez pacjenta płatności kartą płatniczą oraz przy żądaniu przez pacjenta wskazania numeru NIP na paragonie jest wyborem pacjenta i wymaga co najwyżej uprzedzenia go o konsekwencjach takiego wyboru, nie ma natomiast - zdaniem Trybunału Konstytucyjnego - bezpośredniego związku z zaskarżonym przepisem rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Więcej: NRL