PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Technik dentystyczny ze zryczałtowanym podatkiem 5,5 proc.

Autor: miro • Źródło: sip.mf.gov.pl
04-01-2023, 17:20
Technik dentystyczny ze zryczałtowanym podatkiem 5,5 proc. Jak opodatkować pracę technika dentystycznego? Fot. AdobeStock
Technik dentystyczny zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem czy może skorzystać w 2023 r. z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 5,5 proc. Chodziło m.in. o wskazanie czy technik wykonuje usługę, czy działalność wytwórczą.
 • Urząd Statystyczny sklasyfikował działalność technika dentystycznego nadając symbol PKWIU PKWiU 32.50.22.0. Posłużył się przy tym określeniem usługa. Z taką oceną nie zgodził się podatnik 
 • W ocenie technika dentystycznego, prowadzi on działalność wytwórczą
 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że przychody uzyskiwane przez technika dentystycznego z działalności wytwórczej można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5 proc. przychodów

Na czym polega praca technika dentystycznego

Usługi wykonywane przez technika dentystycznego polegają na wytwarzaniu stałych uzupełnień protetycznych. Z opisu sprawy wynika, że są to uzupełnienia w trwały sposób mocowane w ustach pacjenta. Należą do nich m.in.: korony, mosty, licówki, inlay oraz prace odbudowane na filarach implantologicznych.

Przebieg pracy technika dentystycznego:

 • odebranie z gabinetu stomatologicznego wycisku pola protetycznego;
 • wytworzenie gipsowego modelu, stanowiącego bazę dla wykonanej pracy;
 • wykonanie projektu przyszłego uzupełnienia (na podstawie modelu gipsowego);
 • wytworzenie woskowego modelu struktury;
 • zatopienie modelu woskowego w masie osłaniającej;
 • tworzenie odlewu z metalu;
 • poddanie ręcznej obróbce mechanicznej konstrukcje metalową (wygładzenie i wyrównanie powierzchni);
 • nałożenie masy ceramicznej na przygotowaną strukturę metalową;
 • wypalenie pracy w piecu do ceramiki;
 • powtarzanie procesu do uzyskania anatomicznego kształtu wykonywanego uzupełnienia protetycznego.

Technik tak opisuje swoją pracę przy uzupełnieniach pełnoceramicznych:

 • wykonanie na bazie modelu gipsowego lub skanu wewnątrzustnego projektu przyszłego uzupełnienia w systemie CAD;
 • wyfrezowanie tego obiektu z bloku cyrkonowego;
 • poddanie pracy synteryzacji w temperaturze 1450 st. Cel.;
 • obróbka mechaniczna;
 • proces wykończenia poprzez napalenie ceramiki i szkliwienie.

Wszystkie uzupełnienia są wytwarzane przez technika w jego laboratorium przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.

Surowce wykorzystywane do wytworzenia uzupełnień nabywa on w specjalistycznych punktach sprzedaży i jest ich właścicielem.

Zlecenia na wykonanie usług otrzymuje z gabinetów stomatologicznych, z którymi współpracuje, umowy pisemnej z nimi nie posiada.

Urząd Statystyczny sklasyfikował działalność technika dentystycznego nadając symbol PKWIU PKWiU 32.50.22.0. Posłużył się przy tym określeniem usługa.

Działalność wytwórcza, czy usługa?

Technik tak ocenił swoją aktywność zawodową: Moja działalność jest to działalność wytwórcza, gdyż, wytwarzam wyroby protetyczne z własnych materiałów, które kupuję. Gdybym wykonywał wyroby protetyczne z powierzonego materiału, to wtedy moja działalność byłaby działalnością usługową.

Technik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, przy czym wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym. W 2023 r. podatnik chce wybrać opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w związku z tym chce wiedzieć czy prawidłowa będzie 5,5 proc. stawka podatku dochodowego.

Termin wyboru formy opodatkowania

Odpowiadając na zapytanie technika dentystycznego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Czy ryczałt dla technika dentystycznego?

Przychody uzyskiwane z działalności wytwórczej świadczonej w ramach działalności gospodarczej sklasyfikowanej według PKWiU pod symbolem 32.50.22.0, polegające na wytwarzaniu stałych uzupełnień protetycznych (koron, mostów, licówek, inlay, odbudowy na filarach implantologicznych) na podstawie wycisków otrzymanych z gabinetów stomatologicznych, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a), można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5 proc. przychodów uzyskanych z działalności wytwórczej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
sygn. 0115-KDIT3.4011.746.2022.4.MJ 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH