• Technik dentystyczny - co do zasady - produkuje wyroby na zlecenie przedsiębiorców prowadzących gabinety stomatologiczne (ortodontyczne), zaś ich ostatecznymi odbiorcami są pacjenci tychże podmiotów. Jak może opodatkować uzyskiwane przychody?
 • Technik dentystyczny dokonuje opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym przy zastosowaniu stawki 5,5 proc. Czy ma do tego prawo?
 • Sporadycznie technik dentystyczny (mniej niż 0,5 proc. przychodów) świadczy usługi polegające na naprawie protez. W tym zakresie dokonuje rozliczeń przy zastosowaniu stawki 8,5 proc.

Kwalifikacja działalności technika dentystycznego

Podatnik wykonuje zawód technika dentystycznego, a jego działalność polega na produkcji urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych mających zastosowanie w branży dentystycznej (PKD 32.50.Z).

Zgodnie z klasyfikacją PKWiU, wyroby protetyki dentystycznej wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zostały zakwalifikowane do PKWiU 32.50.22 (klasyfikacja PKWiU z 2015 r.).

Klasyfikacja ta obejmuje:

 • sztuczne stawy;
 • sprzęt i aparaty ortopedyczne;
 • sztuczne zęby;
 • wyroby protetyki dentystycznej;
 • protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Produkcja i naprawa protez stomatologicznych

Technik dentystyczny dokonuje opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym przy zastosowaniu stawki 5,5 proc.

Bardzo sporadycznie (mniej niż 0,5 proc.) podatnik świadczy usługi polegające na naprawie protez. W tym zakresie dokonuje rozliczeń przy zastosowaniu stawki 8,5 proc.

Wytwarzane wyroby są - co do zasady - produkowane na zlecenie innych przedsiębiorców prowadzących gabinety stomatologiczne (ortodontyczne), zaś ostatecznymi odbiorcami są pacjenci tychże podmiotów.

Proces wytwarzania wyrobów polega na:

 • dostarczeniu przez zlecającego wycisków wewnątrzustnych pacjentów;
 • zgłoszeniu proponowanego sposobu wykonania elementów (koloru z kolornika oraz rodzaj wyrobu - indywidualne wypełnienia, mosty, implanty);
 • przeprowadzeniu analizy wycisku;
 • wyborze technologii;
 • doborze materiałów;
 • wykonaniu zindywidualizowanego wyrobu, przy uwzględnieniu funkcji jaką ma on spełniać;
 • przesłaniu wytworzonych wyrobów, wraz z modelem gipsowym, do gabinetów stomatologicznych.

Do produkcji wyrobów podatnik wykorzystuje wyłącznie dobrane i zakupione przez siebie materiały oraz korzysta z własnego zaplecza technicznego.

Jaka forma opodatkowani przychodów technika dentystycznego 

Padło pytanie czy przychód z takiej działalności (z wyłączeniem działalności polegającej na naprawie protez) kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5 proc.?

Przychody w ten sposób uzyskiwane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej wyrobów protetyki dentystycznej można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5 proc. - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Sygnatura: 0115-KDIT1.4011.855.2022.1.JG