• Od 1 lipca 2023 r. wzrastają minimalne wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
 • Podwyżki obejmują m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, ratowników medycznych, także osoby wspierające w codziennej pracy lekarzy dentystów, mowa m.in. o technikach dentystycznych, którzy będą zarabiać minimum  5457,69 zł brutto miesięcznie
 • To druga tego typu regulacja, której mechanizm obowiązuje od 1 lipca 2022 r.

Ile zarabia technik dentystyczny? Od 1 lipca 2023 nowa pensja minimalna w ochronie zdrowia

Niewielu techników dentystycznych będzie mogło żądać od pracodawcy zwiększenia uposażenia do minimalnego, wynoszącego od 1 lipca 2023 r. 5457,69 zł.

Należna kwota minimalna wyliczana jest w wyniku pomnożenia wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za rok ubiegły (w 2022 r. według GUS wynosiło ono 6346,15 zł) przez tak zwany współczynnik pracy. Jego wysokość uzależniona jest w głównej mierze od kwalifikacji wymaganych na stanowisku pracy. W przypadku techników dentystycznych wskaźnik korygujący ustalono na poziomie 0,86 (pracownicy wykonujący zawód medyczny wymagający średniego wykształcenia).

Minimalne wynagrodzenie brutto techników dentystycznych wynosi zatem od 1 lipca 2023 r. 5457,69 zł - wzrost o 587,91 zł (z poziomu 4 869,78 zł brutto obowiązującego od 1 lipca 2022 r.). 

Technik dentystyczny pracuje na zlecenie stomatologa

Jak wynika z uchwalonej w czerwcu 2023 r. przez Sejm ustawy o niektórych zawodach medycznych technik dentystyczny – co do zasady - pracuje na zlecenie lekarza dentysty.

Czynności zawodowe technika dentystycznego:

 • wykonywanie protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i technologii zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
 • wykonywanie protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn z zastosowaniem nowoczesnej aparatury i materiałów zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę lub inną osobę na podstawie posiadanych kwalifikacji;
 • naprawianie protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy na zlecenie lekarza dentysty lub lekarza.

Wykonywania roboty na zlecenie nie oznacza zależności służbowej. Technicy dentystyczni zasadniczo pracują na własny rachunek, chociaż na rynku funkcjonują oczywiście pracownie protetyczne zatrudniające techników dentystycznych.

Technicy dentystyczni chcieliby więcej zarabiać

Rozliczenia pomiędzy lekarzami dentystami, zlecającymi wykonanie prac protetycznych, a technikami dentystycznymi niosą liczne nieporozumienia co do wysokości stawek oferowanych przez świadczeniodawców (właścicieli gabinetów stomatologicznych). Osoby wykonujące i naprawiające protezy z reguły nie są zadowolone z pieniędzy, które zarabiają na współpracy z dentystami.

Z kolei stomatolodzy, szczególnie ci pracujący w oparciu o kontrakt z NFZ, twierdzą, że publiczny płatnik oferuje zbyt mało za prace protetyczne, na tyle mało, że jakiekolwiek podwyższenie stawek doprowadziłoby do powstania deficytu po stronie gabinetu stomatologicznego.

Jakie jest wymagane wykształcenie technika dentystycznego

Zasadniczo technik dentystyczny nie musi posiadać studiów kierunkowych, aby móc wykonywać zawód. Ustawa o niektórych zawodach medycznych podaje, że od technika dentystycznego do wykonywania zawodu wymagane jest:

 • rozpoczęcie po 30 września 2012 r. studiów w zakresie technik dentystycznych i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera lub
 • rozpoczęcie przed 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) techniki dentystyczne i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera, lub rozpoczęcie po 31 sierpnia 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik dentystyczny, lub
 • rozpoczęcie przed 1 września 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik dentystyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik dentystyczny, lub
 • uzyskanie przed 22 lipca 2011 r. kwalifikacji technika dentystycznego na podstawie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych (Dz. U. z 1947 r. poz. 104, z 1948 r. poz. 162 oraz z 1954 r. poz. 121).

Ile zarabia lekarz, pielęgniarka, ratownik i opiekun? Od 1 lipca nowe płace w ochronie zdrowia

Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia od 1 lipca 2023 r.: 

 • Lekarz ze specjalizacją (współczynnik 1,45): 9201,92 zł – wzrost o 991,25 zł (z 8 210,67 zł brutto);
 • Farmaceuta, magister fizjoterapii, diagnosta laboratoryjny z wymaganą specjalizacją, psycholog kliniczny, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją: (współczynnik 1,29): 8186,53 zł – wzrost o 881,87 zł (z 7 304,66 zł brutto);
 • Lekarz bez specjalizacji (współczynnik 1,19): 7551,92 zł – wzrost o 813,51 zł (z 6 738,41 zł brutto);
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog z wymaganym wykształceniem magisterskim bez specjalizacji; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia pierwszego stopnia) i specjalizacją; pielęgniarka, położna z wymaganym średnim wykształceniem i specjalizacją (współczynnik 1,02): 6473,07 zł – wzrost o 697,29 zł (z 5775,78 zł brutto);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym (współczynnik 1,0): wynagrodzenie 6346,15 zł, wzrost o 683,62 zł (z  5 662,53 zł brutto);
 • Lekarz stażysta (współczynnik 0,95): 6028,84 zł - wzrost o 649,44 (z 5379,40 zł brutto);
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarka, albo położna z wymaganym średnim wykształceniem bez specjalizacji (współczynnik 0,94) 5965,38 zł – wzrost o 642,60 zł (z 5322,78 zł brutto);
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający średniego wykształcenia, opiekun medyczny (wskaźnik 0,86): 5457,69 zł – wzrost o 587,91 zł (z 4 869,78 zł brutto);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (współczynnik  0,78): wynagrodzenie 4950,00 zł, wzrost o 533,23 zł (z 4416,77 zł brutto);
 • Pracownik działalności podstawowej, sanitariusz, salowa, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego (współczynnik 0,65): wynagrodzenie 4125,00 zł wzrost o 444,36 zł (z 3680,64 zł brutto).