• Za wykonanie usługi protetycznej technik dentystyczny otrzyma jedynie 30 proc. jej wartości. To niesprawiedliwe twierdzą
  • Według techników i protetyków dentystycznych sprawiedliwiej byłoby, gdyby to oni otrzymywali wynagrodzenie bezpośrednio od NFZ
  • Ministerstwo Zdrowia odnosi się do tych postulatów w sposób jednoznaczny

Technicy dentystyczni domagają się wyższych wynagrodzeń za wykonaną pracę, bo:

  • ta nie była waloryzowana od 2007 r.;
  • dentyści przeznaczają na ich wynagrodzenia zwyczajowo 30 proc. otrzymywanych z NFZ środków za prace protetyczne, a to absolutnie nie pokrywa kosztów wytworzenia protez, szczególnie przy drastycznym wzroście kosztów funkcjonowania pracowni protetycznych.

Ministerstwo Zdrowia o finansowaniu prac protetycznych

Tymczasem, jak poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska Ministerstwo Zdrowia nie planuje zmiany systemu płatności za usługi protetyków i techników dentystycznych, tak aby płatność z NFZ trafiała bezpośrednio do specjalistów zamiast stomatologów, którzy obecnie decydują o wysokości ich wynagrodzenia?

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej w sposób kompleksowy – za wykonanie świadczenia protetycznego środki finansowe wypłacane są lekarzowi dentyście odpowiadającemu za jakość całości świadczenia (części wykonanej przez lekarza oraz części technicznej wykonanej w laboratorium protetycznym). Lekarz zawiera umowę z technikiem dentystycznym na zasadach podwykonawstwa. Techniczne wykonanie prac protetycznych rozliczane jest zgodnie z cennikiem ustalonym przez strony tej umowy

Ministerstwo Zdrowia o wzroście nakładów na prace protetyczne

Obecnie nie jest rozważana zmiana sposobu finansowania świadczeń tego zakresu, jak i zmiana wysokości cen za usługi protetyków oraz techników dentystycznych, która byłaby adekwatna do stale rosnących opłat za usługi dentystyczne, szczególnie że ceny te opierają się na zarządzeniu NFZ z 2007 r.

Zgodnie z szacunkami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, dokonanymi na podstawie danych przekazanych przez placówki medyczne (dotyczące m.in. wskaźnika inflacji, średniego wzrostu cen prądu i ogrzewania oraz udziału tych wydatków w ogólnych kosztach funkcjonowania podmiotów leczniczych), od 1 kwietnia 2022 r. został wprowadzony 4,5 proc. wzrost finansowania placówek medycznych.

W domyśle to powinno wystarczyć technikom dentystycznych jak rekompensata - wynika z oceny Ministerstwa Zdrowia.