• Miesięczna dynamika cen usług stomatologicznych w marcu 2023 r. wyniosła 1,4 proc. (1,1 proc. w lutym 2023 r.)
 • Wzrost cen usług stomatologicznych, w ujęciu rocznym, wyniósł w marcu 2023 r. 15,2 proc., przy średniej w sektorze zdrowie (9,5 proc.)
 • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 16,1 proc. (18,4 proc. w lutym 2023 r.) 

Dynamika cen usług w stomatologii ciągle wysoka

W porównaniu z grudniem 2022 r. wzrost cen usług stomatologicznych w marcu 2023 r. był wyższy o 5,9 proc. 

W 2022 r. najwyższy miesięczny wzrost cen w stomatologii występował w:

 • marcu 2,0 proc.,
 • lutym 2,3 proc.,
 • styczniu 3,3 proc.

Ceny u dentysty najwyższe w sektorze

Dynamika cen w całym sektorze zdrowia w marcu 2023 r. - wobec lutego 2023 r. - była niższa niż w stomatologii i wyniosła 0,8 proc.

W tym czasie w poszczególnych obszarach medycyny wzrosty wyniosły:

 • usługi stomatologiczne (1,4 proc.),
 • usługi lekarskie (0,9 proc.),
 • wyroby farmaceutyczne (0,8 proc.)
 • usługi szpitalne i sanatoryjne (spadek o 0,5 proc.).
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (0,5 proc.),

Wysoka dynamika cen u dentysty w skali roku    

Pod względem wzrostu cen w ujęciu rocznym branża stomatologiczna była nieco w tyle wobec usług szpitalnych i sanatoryjnych:

 • szpitalne i sanatoryjne (16,0 proc.),
 • usługi stomatologiczne (15,2 proc.),
 • usługi lekarskie (14,7 proc.),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (7,8 proc.),
 • wyroby farmaceutyczne (6,9 proc.).

W całym sektorze zdrowia ceny w ujęciu rocznym wzrosły o 9,5 proc.

 • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r.  wzrosły o 16,1 proc. (przy wzroście cen towarów – o 17,1 proc. i usług – o 13,3 proc.).
 • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 18,4 proc. (przy wzroście cen towarów – o 20,2 proc. i usług – o 13,3 proc.).

źródło: GUS