• W maju 2023 r. w Polsce wzrost Eurostat Harmonised Index of Consumer Prices – HICP wyniósł w porównaniu do kwietnia o 1,5 proc.
  • Według danych GUS wzrost cen usług stomatologicznych w maju 2023 r. w porównaniu z kwietniem 2023 r. wyniósł 1,1 proc.  
  • W Polsce wzrost cen HICP w stomatologii od lipca 2022 r. do maja 2023 r. sięgnął 13 proc.

Wzrost cen usług stomatologicznych według Eurostat 

Okazuje się, że w Polsce Eurostat Harmonised Index of Consumer Prices – HICP w stomatologii wzrósł od lipca 2022 r. do maja 2023 r. o 13 proc., jednocześnie, średnia płaca brutto tylko o 10 proc.

HICP dla usług stomatologicznych w Polsce (wg Eurostat)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie (w Polsce przez GUS) według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej. Podstawę do opracowania HICP dla Polski stanowi:

  • obserwacja zmian cen reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych;
  • system wag oparty na strukturze spożycia indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych.

Różne wskaźniki wzrostu cen w stomatologii

Jeśli chodzi o wzrost cen usług stomatologicznych podawanych przez GUS w krajowych statystykach - to przynajmniej przez ostatnie dwa lata wzrost cen usług stomatologicznych w poszczególnych miesiącach z reguły wyprzedzał dynamikę rejestrowaną w innych obszarach medycyny (usługi lekarskie, wyroby farmaceutyczne, urządzenia i sprzęt terapeutyczny, usługi szpitalne i sanatoryjne).

Ceny usług stomatologicznych w maju 2023 r. - w stosunku do maja 2022 r. - wzrosły o 15,1 proc. (tyle samo co w kwietniu)– to powyżej średniej w sektorze zdrowie (5,9 proc.). W porównaniu do cen z kwietnia 2023 r. wzrost ten wyniósł 1,1 proc. (1,5 proc. według HICP), 0,9 proc. kwiecień wobec marca (2,4 proc.) i 1,4 proc. marzec wobec lutego (1,9 proc.). 

Tak więc można zauważyć znaczące różnice pomiędzy HICP liczonym na potrzeby Eurostat a wskaźnikami inflacyjnymi podawanymi przez GUS każdego miesiąca.