• W marcu 2023 r. ceny usług stomatologicznych w Polsce wzrosły średnio o 1,38 proc.
  • W 8 państwach unijnych wzrost cen usług stomatologicznych w październiku 2022 r. przekroczył 1 proc.
  • W 7 państwach ceny usług stomatologicznych nie zmieniły się, a w jednym (Słowenia) - spadły

Dynamika cen usług stomatologicznych ciągle wysoka

Wyższy niż w Polsce wzrost cen usług stomatologicznych w UE w marcu 2023 r. wystąpił w: Słowacji 2,45 proc., Rumunii 2,38 proc., Turcji 2,38 proc., Węgrzech 2,17 proc. i Szwecji 1,22 proc.

W 7 państwach ceny usług stomatologicznych nie zmieniły się, a w żadnym nie spadły.

Wzrost cen usług stomatologicznych w UE najniższy w 2023 r.

Taka sytuacja sprawiła, że w UE wystąpił statystyczny wzrost cen usług stomatologicznych (o 0,70 proc.). To najmniejsza dynamika w I kw. 2023 r.