• Polska na trzecim miejscu wśród państw UE, w których ceny usług stomatologicznych wzrosły w 2022 r. najszybciej (o 16,06 proc.)
  • Polskę pod względem dynamiki cen u dentysty w 2022 r. wyprzedziły Węgry (24,49 proc.) i Czechy (18,21 proc.), przy średniej unijnej 4,21 proc. 
  • Tylko w jednym państwie ceny usług stomatologicznych w 2022 r. wobec 2021 r. spadły - we Francji (o 0,19 proc.)  

Polska wysoko na liście państw z wysoką dynamiką cen u dentysty 

Ceny usług stomatologicznych w Polsce w grudniu 2022 r. w stosunku do listopada ubiegłego roku wzrosły o 0,48 proc. To był najniższy miesięczny wskaźnik w 2022 r. Pomimo opadającej dynamiki z końca 2022 r. - ceny usług stomatologicznych w całym 2022 r. wzrosły aż o 16.06 proc.

Wśród państw, które monitoruje Eurostat zdecydowanie najbardziej podrożały ceny u dentysty w Turcji aż o 48,68 proc. - wyliczył infoDENT24.pl Natomiast wśród państw należących do UE usługi stomatologiczne, szybciej niż w Polsce, rosły tylko na Węgrzech (24,49 proc.) i w Czechach (18,21 proc.).

Dynamika cen powyżej 10 proc. w 2022 r. wystąpiła jeszcze w pięciu państwach: Łotwie 15,68 proc., Słowenii 15,29 proc., Estonii 11,57 proc., Rumunii 11,39 proc. i Słowacji 11,35 proc.

Nie wszędzie ceny u dentysty szybko rosły 

Tylko w jednym państwie ceny usług stomatologicznych w 2022 r. wobec 2021 r. spadły - we Francji (o 0,19 proc.). W jednym kraju ceny w 2022 r. nie zmieniły się. Była to Belgia.

Średnia unijna w 2022 r. to 4,21 proc.

* Państwa spoza UE