• Świadczenia stomatologiczne - przedmiot konkurs ofert -  dla osadzonych wykonywane będą w Zakładzie Karnym
  • Liczba osób uprawnionych do świadczeń stomatologicznych równa jest liczbie osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Wojkowicach, wynosi przeciętnie ok. 1313 osób
  • Kontrakt ma obejmować okres od 1 do 30 czerwca 2022

Kontrakt na leczenie ponad 1 tys. pacjentów

Umowa cywilnoprawna z Zakładem Karnym w Wojkowicach ma być podpisana na okres od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 r.

Świadczenia będą realizowane w Ambulatorium z Izbą Chorych Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach Zakładu Karnego w Wojkowicach.

Opieka stomatologiczna ma objąć  1313 osób odbywających karę pozbawienia  wolności na terenie ZK Wojkowice.

Wymiar pracy: 30 godzin miesięcznie
Liczba umów:  1
Wartość  zamówienia: 3 tyś. zł miesięcznie

Te wartości nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, służą jedynie do określenia orientacyjnych potrzeb organizatora konkursu ofert (wielkości maksymalne). I posłużą do porównania ofert oraz wybrania ofert najkorzystniejszych. Jako że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia,  nie mogą też stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych świadczeń, zastrzega się w ogłoszeniu ZK w Wosławicach.


Termin składania ofert: 31 maja 2022 r. do godz. 12:00 w Zakładzie Karnym w Wojkowicach w pokoju nr 211 
Planowane otwarcie ofert nastąpi 31 maja 2022 r. o godz. 15.00.
Rozstrzygnięcie konkursu w ciągu jednego dnia od dnia otwarcia ofert.

Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert.