Projekt korzysta z unijnego dofinansowania (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).

Termin składania ofert: 10 czerwca 2019 r.

Kontakt: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
tel. +48 124247072
email: aburszczan@su.krakow.pl