Maciej Hamankiewicz przypomina, że Naczelna Rada Lekarska - zgodnie z wnioskiem Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich oraz projektem przedstawionym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie - podjęła uchwałę o wzroście składki od 1 stycznia 2015 roku z 40 zł do 60 zł miesięcznie dla lekarzy i lekarzy dentystów do 75 roku życia, wykonujących zawód.

Wśród powodów decyzji wylicza:

- zwolnienie z opłacania składki wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów powyżej 75 roku życia,
- zwolnienie z opłacania składki dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie uzyskują przychodu z wykonywania zawodu,
- zwiększenie liczby bezpłatnych szkoleń podyplomowych dla lekarzy organizowanych przez izby lekarskie,
- zapewnienie większej niż dotychczas ochrony prawnej ze strony biur prawnych izb lekarskich,
- wprowadzenie mechanizmów zwiększających wpływ na przepisy prawne dotyczące lekarzy,
- więcej środków na pomoc dla lekarzy emerytów, lekarzy w trudnych sytuacjach i dla ich rodzin, sierot po zmarłych lekarzach,
- przeznaczenie środków na czynności w zakresie odpowiedzialności zawodowej (koszty zadań przejętych od administracji państwowej, za które minister zdrowia powinien a nie chce płacić).

Szef samorządu lekarskiego zwraca uwagę, że historycznie składka na izbę lekarską była składką procentową wynoszącą 2 proc. od przychodu

- Jeśli porównywać to: składka podstawowa, opłacana przez adwokatów, jest ustalana przez okręgi i wynosi w Warszawie 120 zł, w Krakowie 245 zł miesięcznie; składka radców prawnych wynosi 100 zł miesięcznie; składka opłacana przez notariuszy to 2,5 % pobranej taksy notarialnej, lecz nie mniej niż 700 złotych miesięcznie - pisze.