Wrześniowa dynamika cen usług stomatologicznych na poziomie 0,43 proc. dała Polsce pod tym względem 9. pozycję wśród państw unijnych (4. w sierpniu).

W sierpniu 2021 r. ceny usług stomatologicznych w Polsce wzrosły średnio 0,80 proc. w lipcu o 0,15 proc., w czerwcu o 0,37 proc., w maju o 0,66 proc., w kwietniu i w marcu o 0,37 proc., w lutym o 1,35 i w styczniu o 0,53 proc.

Najwyższą dynamikę cen we wrześniu 2021 r. zanotowano w Szwecji (4,93 proc.) (w sierpniu wzrost w Szwecji także był najwyższy - 3,38 proc.), Austrii (4,20 proc.) i w Czechach (1,51 proc.). W Szwecji jednak wystąpił w lipcu 2021 r. spadek cen aż o 16,6 proc., co wskazuje na przeprowadzanie w tym państwie drastycznych regulacji systemowych, wpływających na statystyczne wskaźniki.

W 10 państwach ceny usług stomatologicznych nie zmieniły się (w 12 w sierpniu i w lipcu 2021 r.), a tylko w jednym spadły (Francja -1,94 proc.). Taka sytuacja sprawiła, że w skali UE wystąpił wzrost cen usług stomatologicznych o 0,11 proc.