• 3,5 tys. uczniów ze Świnoujścia ma być objętych opieką stomatologiczną
 • Opieka stomatologiczna, finansowana ze środków NFZ, będzie realizowana w gabinecie podmiotu, realizującego usługi 
 • Zgłoszenia od zainteresowanych świadczeniodawców przyjmowane są do 4 listopada 2022 r.     

Zakres świadczeń stomatologicznych 

Opieka stomatologiczna obejmuje:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
 • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.
  Świadczenia nie obejmują ortodoncji

Opieka stomatologiczna, finansowana ze środków NFZ, będzie realizowana w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie.

Istnieje możliwość podpisania umowy z więcej niż z jednym świadczeniodawcą.

Populacja uczniów objęta opieką stomatologiczną 

Opieka stomatologiczna dotyczy 3465 uczniów ze szkół:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza,
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I,
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II.
 • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I,
 • Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki: Technikum Zawodowe nr 1,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy.

Oferta powinna zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej.

Zgłoszenie należy przesłać z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”

 • do Urzędu Gminy Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub
 • mailem na adres: we@um.swinoujscie.pl

Termin zgłoszenia: do 4 listopada 2022 r. do godz. 12.00

Kontakt: Dorota Królikowska, tel. 91 327 06 26 Urząd Miasta Świnoujście