• Studenci medycyny mogą liczyć na stypendia. Środki na rok akademicki 23/24 przyznaje Ministerstwo Zdrowia poprzez aplikujące o nie uczelnie kształcące na kierunkach medycznych
 • Stypendia będą mogli otrzymać studenci, którzy rozpoczęli naukę w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na wymienionych 
 • Planowany termin rozstrzygnięcia naboru wniosków: 7 września 2023 r.    

Trwa nabór wniosków o stypendia dla studentów medycyny 

W ramach prowadzonego właśnie naboru możliwe jest otrzymanie wsparcia na podejmowanie i kontynuowanie studiów I stopnia w postaci stypendium na kierunkach medycznych: 

 • lekarski,
 • lekarsko-dentystyczny,
 • analityka medyczna,
 • fizjoterapia,
 • farmacja.

Stypendia będą mogli otrzymać studenci, którzy rozpoczęli naukę w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na wymienionych kierunkach medycznych.

Wnioski o objęcie wsparciem mogą złożyć uczelnie spełniające w kryteria określone w regulaminie naboru.

Nabór składa się z dwóch etapów:

 • etap 1 - nabór wstępny, prowadzony od 17 do 24 lipca 2023 r (uczelnie musiały złożyć wnioski wstępne);
 • etap 2 - nabór zasadniczy, prowadzony od 7 do 21 sierpnia 2023 r., zainteresowane wsparciem uczelnie są zobowiązane złożyć Wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 7 września 2023 r.

Miejsce składania wniosków: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00 ‐ 952 Warszawa

Zasady składania wniosków

Sposób składania wniosków:

Nabór wstępny – uczelnia składa do Ministerstwa Zdrowia wniosek wstępny za pośrednictwem systemu ePUAP

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP

Nabór – wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem uczelnia składa wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem CST2021

Kto może składać wnioski

Wnioski wstępne składać może uczelnia, która:

 • zrekrutowała na rok akademicki 2022/2023 (wg stanu na 1 listopada 2022 r.)  na ww. kierunki studiów, łącznie co najmniej 60 osób (Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
 • na koniec 2021 r. kształciła co najmniej 200 studentów łącznie na tych kierunkach, na studiach stacjonarnych (Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
 • nie jest postawiona w stan likwidacji;
 • w latach 2019–2022 nie otrzymała negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej (chodzi o kierunki studiów prowadzonych przez uczelnię).

Wsparcie może być przeznaczone na podejmowanie i kontynuowanie studiów I stopnia (stypendium) na kierunkach medycznych: lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja.

Kto może otrzymać wsparcie: studenci, którzy rozpoczęli naukę w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na kierunkach: lekarskim, lekarsko - dentystycznym, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja.

Poziom dofinansowania 

Maksymalna miesięczna wysokość stypendium dla studenta wynosi 3 tys. zł. Stypendium jest przyznawane na 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca). Stypendium jest przyznawane na trzyletni cykl kształcenia.

Uczelnie nie muszą mieć wkładu własnego. 

Pula środków na realizację programu stypendialnego 

Łączny budżet przewidziany na Działanie 1 Systemu zachęt w latach 2022-2026 wynosi 162 mln zł (łącznie na edycję I oraz edycję II).

Link do strony z ogłoszeniem o naborze

Nabór realizowany jest w ramach inwestycji D2.1.1. Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne w zakresie tematycznym System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022-2026, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w ramach Działania 1 Systemu zachęt.