Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał zgodę warunkową na przejęcie przez Lux Med spółki Lecznice Citomed.  

O podpisanej umowie nabycia spółki Lecznice Citomed z Torunia przez Lux Med informowaliśmy już rok temu w materiale: Lecznice Citomed w grupie Lux Med.

Zgodnie z nałożonym warunkiem Lux Med musi m.in. utrzymać ceny usług diagnostycznych rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w placówkach Lux Med i Citomed dla pacjentów, którzy płacą za usługi medyczne, nie korzystając z abonamentów na poziomie z cennika Lux Med w Toruniu z 31 sierpnia 2021 r. Kolejny warunek dotyczy współpracy Lux Med ze szpitalami publicznymi w zakresie podwykonawstwa badań diagnostyki obrazowej.  

 

Citomed ma rozwinięta ofertę usług stomatologicznych w narkozie. Podczas pierwszych wizyt lekarz przeprowadza rozmowę z pacjentem na temat schorzenia, a także zleca konieczne badania. Pomyślnie przejście kwalifikacji stomatologicznej oraz anestezjologicznej umożliwia poddanie się zabiegowi. Na sali operacyjnej obecne są dwa zespoły specjalistów – zespół stomatologiczny oraz anestezjologiczny. Oprócz lekarza dentysty i anestezjologa, na sali obecne są też pomoce – asysta stomatologiczna oraz wykwalifikowana pielęgniarka anestezjologiczna towarzysząca przy znieczuleniu ogólnym.

W ciągu dwóch godzin po zakończeniu zabiegu pacjent dochodzi do pełni sprawności na sali pooperacyjnej, gdzie o jego komfort oraz bezpieczeństwo dba wyspecjalizowany personel placówki. Pacjent pozostaje pod opieką anestezjologa do czasu całkowitego ustąpienia skutków działania podanych środków – zapewniają przedstawiciele Citomed.