• Będzie konkurs na świadczenie usług stomatologicznych w SPZOZ Bochnia
  • Powołana została komisja konkursowa 
  • Okres realizowania umowy - cztery lata 

SP ZOZ w Bochni ogłosi konkurs na realizowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii.

Realizacja umowy: trzy osoby

Okres umowy: od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2027 r.

Skład komisji konkursowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni:

  • Barbara Gafli – przewodnicząca
  • Małgorzata Oziomek - sekretarz
  • lek. Michał Rojewski - członek

Zadaniem komisji będzie przeprowadzenie postępowania konkursowego oraz dokonanie wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii .