Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku, ul. gen. J. Bema 100 ogłosił zamówienie na usługi stomatologiczne na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku i w Czerwonym Borze. Chodzi o leczenie zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. 

Kryteria oceny ofert:
cena - waga: 60
dostępność do usług - waga: 40

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00121739

Okres realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2022

Termin składania ofert: 21 kwietnia 2022 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 21 kwietnia 2022 godz. 12:00

Termin związania ofertą: 20 maja 2022 

Ofertę należy złożyć poprzez platformę https://portal.smartpzp.pl/posg

Kontakt: tel. 857 145-527, zamowienia.posg@strazgraniczna.pl