Realizacja zadania ma odbywać się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy podmiotem leczniczym a gminą. Opieka stomatologiczna nad uczniami finansowana będzie w ramach umów zawartych przez podmioty z NFZ.

Publiczne szkoły podstawowe w Boguszowie-Gorcach, w których powinna być zapewniona opieka stomatologiczna:
Nr 1 im. Marii Konopnickiej, ul. Szkolna 4,
Nr 5 im. Bronisława Malinowskiego, ul. Staszica 5,
Nr 6, ul. Kopernika 7,

Współpraca może obejmować wszystkie lub wybrane placówki.

Dodatkowe informacje: Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach, ul. Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów-Gorce, nr tel. 74 842 11 07.

Wstępny projekt porozumienia