• Zarządzanie własną karierą to sztuka, której trzeba się nauczyć, a której studia stomatologiczne niestety, nie uczą.
  • Sukces w stomatologii należy budować wielotorowo, a jego podwaliną będzie dobry zespół współpracowników.
  • Nie mniej ważne jest inwestowanie w nowe technologie, których także oczekują pacjenci coraz bardziej świadomi postępu, jaki dokonuje się w stomatologii.

Receptę na udaną karierę w zawodzie dentysty i jednocześnie na satysfakcjonujące życie prywatne usłyszeli uczestnicy konferencji SmileCon 2021  organizowanej  przez American Dental Association w Las Vegas.

Celowe ukierunkowane rozwijanie praktyki stomatologicznej, unikanie długów, maksymalizowanie zysków i najlepsze możliwe życie osobiste zapewni dobry zespół współpracowników i wprowadzenie nowych technologii dentystycznych.

Szczególnie dla młodego pokolenia lekarzy dentystów poza satysfakcją z zapewnienia skutecznego leczenia swoim pacjentom ważne jest, by mieć dużo czasu na  życie rodzinne, hobby i inne zainteresowania, mówił podczas wystąpienia na konferencji Gary Kadi, dyrektor generalny i założyciel firmy NextLevel Practice zajmującej się zarządzaniem praktyką dentystyczną.

Pracuj więcej, aby mieć więcej, to mit

Ponad 90 proc. gabinetów dentystycznych ma modele biznesowe, które są chaotyczne i „działają jak samochód z lat 50.”  Dentyści muszą zerwać z tradycyjnym sposobem funkcjonowania i zaczną korzystać z technologii, które zredukują nieefektywność i pozwolą na automatyzację części czynności. Ważne jest by analizować działanie swojej praktyki i  wdrażać strategie, które pozwalają dentyście zarabiać najwięcej, przy jak najkrótszym wymiarze czasu pracy.

- By rozpocząć ten proces trzeba starannie monitorować i rozwiązywać pojawiające się problemy podczas codziennego funkcjonowania gabinetu. To ma takie znaczenie, gdyż większość problemów powraca. A są wśród nich tak kluczowe, jak brak nowych pacjentów, frustracje związane z ubezpieczeniem, konflikty między członkami zespołu oraz źle ustawiony grafik i lekarza dentysty i higienistki stomatologicznej.  Kłopoty się nie skończą, dopóki właściwe wnioski nie zostaną wyciągnięte i błędy nie zostaną naprawione, podkreśla ekspert od zarządzania.

Silny zespół dentystyczny warunkiem sukcesu

To ważne zadanie dla lekarza dentysty - stworzenie dobrego zespołu pracowników, którzy będą zaangażowani w pracę, a równocześnie przyjmą wspólną wizję rozwoju praktyki. Pracownicy powinni znać wyznaczone cele w rozwoju praktyki i być w stanie je wdrażać, nawet pod nieobecność lekarza.

Nic tak dobrze nie robi dla efektywności działania jak wyznaczenie celu. Takim celem może być na przykład poprawa zdrowia jamy ustnej określonej liczby pacjentów w ciągu pięciu lat albo inwestycja w nową praktykę. I właśnie cała sztuka w tym, by zespół pomagał osiągnąć te cele, zauważył Kadi.